پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری
کسانی که معتقدند برای پیشرفت کشور باید به غرب پناه برد، عقل خود را باخته اند

پر بیننده ترین