پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری
تا جان در بدن دارم خواهم ایستاد و به مردم هم اعتماد دارم

پر بیننده ترین