پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری
لزوم قاطعیت مقابل بدخواهان و تواضع، دلسوزی، محبت و تفاهم با مردم

پر بیننده ترین