پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری
دشمنی آمریکا روزبه‌روز بیشتر شده و نفرت ملت هم از آمریکا روزبه‌روز بیشتر می‌شود

پر بیننده ترین