پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری
عامل اصلی گرانی وکاهش ارزش پول ملی مسائل مدیریتی است نه تحریم

پر بیننده ترین