پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری
مذاکره و ارتباط با اروپا ادامه پیدا کند اما از آنها در اقتصاد و برجام قطع امید کنید

پر بیننده ترین