پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری
از میهمانداری محبت آمیز دولت و ملت عراق و شخصیت های صاحب نظر، قدردانی می کنم

پر بیننده ترین