پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری
براساس سنت الهی، امریکا محکوم است که از صحنه قدرت جهانی زایل بشود

پر بیننده ترین