پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری
در شناخت دشمن خود یعنی آمریکا دچار اشتباه نخواهیم شد

پر بیننده ترین