پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری
هدف پروژه ۲۰۴۰ دانشگاه استنفورد، زیر سؤال بردن پیشرفتهای علمی و دانشگاهی کشور است

پر بیننده ترین