پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری
هیچ یک از بازوهای قدرت ملی نباید به نفع یک رکن و بازوی دیگر قطع شود

پر بیننده ترین