پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

مناسک حج (امام و رهبرى)

  • پيشگفتار
  • مقدمه‏
  • شرايط وجوب حَجّةالاسلام‏
  • نيابت در حج‏
  • حج استحبابى‏
  • اقسام عمره‏
  • اقسام حج‏
   • صورت حج افراد و عمره مفرده‏
    چاپ  ;  PDF

    صورت حج افراد و عمره مفرده

      [174] م ـ صورت حج افراد، كه گاهی مورد ابتلای متمتّع می شود، از اين قرار است كه: زن حائض يا كسی كه به واسطه ضيق وقت نمی تواند عمره تمتّع را به جا آورد، بايد قصد كند حج اِفراد را، و به همان احرامِ عمره تمتّع، كه عدول به اِفراد كرده، برود به عرفات و مثل ساير حجّاج وقوف كند، بعد از آن برود به مشعر و وقوف كند، بعد برود به مِنی و اعمال مِنی را به جا آورد مگر هدی را كه واجب نيست بر او. بعد برود به مكّه و طواف زيارت و نماز و سعی و طواف نساء و نماز آن را به جا آورد. پس در اين وقت از احرام خارج می شود، بعد از آن برگردد به مِنی برای بيتوته و اعمال ايّام تشريق؛ به همان نحو كه ساير حجّاج به جا می آورند. پس صورت حج اِفراد عين صورت حج تمتّع است با يك فرق كه در حج تمتّع هدی بايد ذبح كند و در حج اِفراد واجب نيست ولی استحباب دارد.

      [175] م ـ صورت عمره مفرده ـ كه بايد كسی كه حج تمتّع او بدل به حجّ اِفراد شد، بعد از حج به جا آوردـ آن است كه خارج شود به ادنی الحِلّ و افضل آن است كه از «جِعرانه» يا «حُديبيه» يا «تنعيم» كه از همه نزديك‌تر به مكّه است، محرم شود و بيايد به مكّه و طواف كند و نماز آن را بخواند و سعی بين صفا و مروه بكند و تقصير كند يا سر بتراشد و طواف نساء به جا آورد و نماز طواف بخواند.

      [176] م ـ «عمره مفرده» با «عمره تمتّع» كه تفصيلاً خواهد آمد، در صورت فرق ندارد، مگر در سه چيز:71
      اول ـ آن‌كه در عمره تمتّع بايد تقصير كند؛ يعنی از مو يا ناخن خود بايد بگيرد و سر تراشيدن جايز نيست و در عمره مفرده مخير است بين سر تراشيدن و تقصير.
      دوم ـ آن‌كه در عمره تمتّع طواف نساء ندارد و در عمره مفرده دارد.72
      سوم ـ آن‌كه ميقات عمره تمتّع يكی از مواقيت پنج‌گانه است كه ذكر آن می آيد.
       و ميقات عمره مفرده ادنی الحِلّ است73 و جايز است از يكی از مواقيت پنج‌گانه محرم شود.

      [177] م ـ كيفيت افعال حجّ اِفراد؛ از احرام و وقوفين و اعمال مِنی و اعمال مكّه، عين كيفيّت حجّ تمتّع است و در احكام، مشترك هستند و كيفيت افعال عمره تمتّع؛ از احرام و طواف و ساير اعمال، عين كيفيتِ عمره مفرده است.

      [178] م ـ عمره تمتّع را اگر كسی به جا بياورد، كافی است از عمره مفرده.

      [179] م ـ كسی كه وظيفه اش حج تمتّع است؛ مثل اشخاصی كه از مكّه شانزده فرسنگ شرعی دور باشند، اگر استطاعت برای عمره داشته باشند و برای حج نداشته باشند، عمره مفرده بر آنها واجب نيست مثل اشخاصی كه به نيابت حج می كنند، گرچه احتياط آن است كه به جا آورد.

      [180] م ـ كسی كه محرم شد به احرام عمره مفرده، حرام می شود بر او جميع چيزهايی كه در احرام تمتّع گفته شد و بعد از آن‌كه تقصير كرد يا سر تراشيد، همه چيز بر او حلال می شود مگر زن ها و بعد از آن‌كه طواف نساء را با نمازش به جا آورد، زن هم بر او حلال می شود.

      [181] م ـ طواف نساء را در عمره مفرده، بايد بعد از تقصير يا سر تراشی به جا آورد.
      [182] م ـ كسی كه به احرام عمره مفرده وارد مكّه شد، اگر احرامش در ماه های حج بوده، جايز است كه آن را عمره تمتّع قرار دهد و دنبال آن، حج تمتّع به جا آورد و در اين صورت هَدی بر او واجب می شود.


    71. در مناسک معظّم له اين فرق نيز وجود دارد: عمره تمتّع بايد در يكی از ماه‌های حج يعنی شوّال يا ذی‌‌ قعده يا ذی‌‌حجّه به جا آورده شود، در حالی كه انجام عمره مفرده در همه ايام سال صحيح است. (مناسک حج، م16)
    72. در عمره تمتّع طواف نساء و نماز طواف نساء واجب نيست، هر چند احتياط آن است كه آن دو را قبل از تقصير به قصد رجا به جا آورد. ولی در عمره‌ی مفرده طواف نساء و نماز آن واجب است. (مناسک حج، م16)
    73. ميقات عمره مفرده برای کسی که داخل شهر مکّه مکرّمه است أدنی الحِلّ (نزديک‌ترين نقطه‌ی خارج از حرم) است، و افضل حديبيه يا جعرانه يا تنعيم می‌باشد، هرچند احرام بستن از يکی از مواقيت پنج‌گانه نيز جايز است، و اما کسی که خارج مکه است و می‌خواهد عمره مفرده به جا آورد بايد برای آن از يکی از مواقيت پنج‌گانه محرم شود. (مناسک حج، م16)
   • صورت حج تمتّع اجمالاً
   • استفتائات اقسام عمره و حج‏
  • باب اول: اعمال عمره تمتع‏
  • باب دوم: اعمال حج تمتع
کاربر گرامی؛ لطفا قبل از تکمیل فرم، موارد زیر را مطالعه کنید:
 • جهت مکاتبه با دفتر، از قسمت ارسال نامه استفاده نمایید.
 • به منظور استفتاء یا ارسال سوال شرعی، از قسمت ارسال سوال شرعی استفاده نمایید.
 • جهت ارایه انتقاد و پیشنهاد به سایت دفتر، از قسمت ارتباط با پایگاه استفاده نمایید.
 • از فرم زیر فقط برای ارایه نظرات در مورد محتوای همین صفحه استفاده نمایید.
 • مسوولیت ارسال اشتباه بر عهده ارسال کننده آن است.
700 /