پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

مناسک حج (امام و رهبرى)

  • پيشگفتار
  • مقدمه‏
  • شرايط وجوب حَجّةالاسلام‏
  • نيابت در حج‏
  • حج استحبابى‏
  • اقسام عمره‏
  • اقسام حج‏
   • صورت حج افراد و عمره مفرده‏
   • صورت حج تمتّع اجمالاً
    چاپ  ;  PDF

     صورت حج تمتّع اجمالاً

       بدان كه حج تمتّع مركب است از دو عمل: يكی «عمره تمتّع»، و ديگری «حجّ تمتّع» و عمره تمتّع مقدم است بر حج.
       و عمره تمتّع مركب است از پنج جزء:
      اول ـ احرام.
      دوم ـ طواف كعبه.
      سوم ـ نماز طواف.
      چهارم ـ سعی بين كوه صفا و مروه.
      پنجم ـ تقصير؛ يعنی گرفتن قدری از مو يا ناخن.
       و چون محرم از اين اعمال فارغ شد، آنچه بر او به واسطه احرام بستن حرام شده بود حلال می شود.
       و حج تمتّع مركب است از سيزده عمل:
      اول ـ احرام بستن در مكّه.
      دوم ـ وقوف به عرفات.
      سوم ـ وقوف به مشعرالحرام.
      چهارم ـ انداختن سنگ‌ريزه به جمره عقبه در منی .
      پنجم ـ قربانی در منی .
      ششم ـ تراشيدن سر يا تقصير كردن در منی .
      هفتم ـ طواف زيارت در مكّه.
      هشتم ـ دو ركعت نماز طواف.
      نهم ـ سعی بين صفا و مروه.
      دهم ـ طواف نساء.
      يازدهم ـ دو ركعت نماز طواف نساء.
      دوازدهم ـ ماندن به منی ، شب يازدهم و شب دوازدهم، و شب سيزدهم برای بعضی از اشخاص.
      سيزدهم ـ در روز يازدهم و دوازدهم رَمْی جمرات، و اشخاصی كه شب سيزدهم در منی ماندند، روز سيزدهم بايد رَمْی جمرات كنند.
      آنچه ذكر شد صورت اجمالی اين دو عمل است و تفصيل آن ها بعد ذكر می شود.
      [183] م ـ لازم نيست مكلف اين اعمال را قبل از ورود به عمره و حج بداند ولو اجمالاً، و كافی است كه نيت كند عمره تمتّع را؛ يعنی عبادتی را كه خداوند بر او واجب كرده و همين طور حج تمتّع را به نحوی كه واجب است بر او و كيفيت و تفصيل هر يك را از رساله در وقت عمل ياد بگيرد و عمل كند، ولی ياد گرفتن اجمالی آن بهتر و موافق احتياط است.

   • استفتائات اقسام عمره و حج‏
  • باب اول: اعمال عمره تمتع‏
  • باب دوم: اعمال حج تمتع
کاربر گرامی؛ لطفا قبل از تکمیل فرم، موارد زیر را مطالعه کنید:
 • جهت مکاتبه با دفتر، از قسمت ارسال نامه استفاده نمایید.
 • به منظور استفتاء یا ارسال سوال شرعی، از قسمت ارسال سوال شرعی استفاده نمایید.
 • جهت ارایه انتقاد و پیشنهاد به سایت دفتر، از قسمت ارتباط با پایگاه استفاده نمایید.
 • از فرم زیر فقط برای ارایه نظرات در مورد محتوای همین صفحه استفاده نمایید.
 • مسوولیت ارسال اشتباه بر عهده ارسال کننده آن است.
700 /