پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری
کاهش فشار به مردم تنها با اهتمام به موضوع تولید ملی امکان پذیر خواهد بود

پر بیننده ترین