پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری
افراد حریص به مال دنیا یا دارای سابقه انفعال مقابل دشمن شایسته نمایندگی نیستند

پر بیننده ترین