پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری
آمریکا با بزک، ظاهر خودش را با شکوه نگه داشته اما مثل کشتی تایتانیک غرق خواهد شد

پر بیننده ترین