پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری
دشمن ناگزیراست قدرت دفاعی ایران را در محاسبات و تصمیمات خود در نظر بگیرد

پر بیننده ترین