پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری
یک نمونه از این خطای محاسباتی در فتنه ۸۸ بود

پر بیننده ترین