پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری
یکی از اشتباه‌های بزرگ این است که در امور سیاسی و اقتصادی به دشمن امید ببندیم

پر بیننده ترین