Ali Məqamlı Rəhbərin informasiya bloku
Oxu / Yüklə:

XÜMSÜN HÖKMLƏRİ

 • BİRİNCİ FƏSİL: XÜMSÜN HESABLANMASI VƏ ÖDƏNİLMƏSİ QAYDASI
  • XÜMSÜN TƏCİLİ ÖDƏNİLMƏSİ
  • XÜMSÜ AYIRIB KƏNARA QOYMAĞIN KİFAYƏT ETMƏMƏSİ 
   Çap versiyası  ;  PDF

    

   XÜMSÜ AYIRIB KƏNARA QOYMAĞIN KİFAYƏT ETMƏMƏSİ 

    

   Xümsü təcili ödəmək

   4. Xüms ili tamamlananda şəxs öz gəlirindən xümsü ayıra və qısa müddət (məsələn, iki həftə) ərzində müctəhidin nümayəndəsini görənədək onu öz yanında saxlaya bilərmi?

   Cavab: Xüms ili tamamlananda xümsü ödəməlisiniz, amma müctəhidin nümayəndəsinə əlinizin çatmaması istisna haldır. Xümsü ayırıb kənara qoymaq ödənişi gecikdirməyə haqq vermir.

    

   Kənara qoyulan xüms pulundan istifadə etmək

   5. Xüms ilim tamamlananda xümsümü ayırıb kənara qoydum, amma sonradan yerinə qoymaq şərtilə onun müəyyən məbləğini xərclədim. Bu, “pulun həbsi” sayılırmı? Əgər pulun həbsi sayılırsa, mənim vəzifəm nədir?

   Cavab: Bir qayda olaraq, xümsü ayırıb kənara qoymaqla şəri vəzifə mükəlləfin boynundan götürülmür. Deməli, xüms ünvanında kənara qoyulan puldan-maldan istifadə etmək elə gəlirin digər hissəsindən istifadə etmək hökmündədir. Xüms ili tamamlananda onu xümsün səlahiyyətlisinə (yəni xüms işlərini idarə edən şəxsə) və ya onun şəri əmlak vergiləri üzrə nümayəndəsinə ödəmək, yaxud da möhlət almaq lazımdır.

    

   6. Ötən il müəyyən məbləğ pulu xüms ünvanında ayırıb kənara qoydum və Qum şəhərində Ali Dini Rəhbərin idarəsinə ödəməyi nəzərdə tutmuşdum. Lakin şəhərimizdə ev alğı-satqısı zamanı bu pulu beh ünvanında maklerə ödədim. Bu pul xümsü çıxarılmamış puldurmu? Bu alğı-satqının düzgünlüyü mərcəyi-təqlidin icazəsinə bağlıdırmı?

   Cavab: Xüms ünvanında ayırılan pul mərcəyi-təqlidə və ya onun nümayəndəsinə ödənilməyənədək xüms pulu sayılmır.

    

  • XÜMSÜN HESABLANMASI VƏ ÖDƏNİLMƏSİ QAYDASI
  • XÜMS DÜŞƏN MALIN XÜMS DÜŞMƏYƏN MALA QARIŞMASI
  • XÜMS İLİ
  • XÜMSÜN SƏLAHİYYƏTLİSİ
  • XÜMSÜN MÜSALİHƏSİ(1), MÖHLƏT ALMAQ VƏ DƏSTGƏRDAN ETMƏK(2)
  • XÜMSÜN ÖDƏNİLMƏSİNƏ VƏKİL TUTMAQ
  • BİRİNCİ FƏSLİN XÜLASƏSİ VƏ DİQQƏTƏLAYİQ MƏQAMLAR
 • İKİNCİ FƏSİL: XÜMSÜN VACİB OLDUĞU HALLAR
 • ÜÇÜNCÜ FƏSİL: XÜMS DÜŞMƏYƏN MALLAR
 • Dördüncü fəsil: Xümsün sərf edildiyi yerlər və xüms almağa haqlı olan şəxslər
 • Beşinci fəsil: Xüms düşən əmlakdan istifadə etmək
 • Altıncı fəsil: Xümsün müxtəlif məsələləri
700 /