Ali Məqamlı Rəhbərin informasiya bloku
Oxu / Yüklə:

ŞƏRİ SUALLARA CAVABLAR

 • Təqlidin hökmləri
 • Təharətin hökmləri
 • Namazın hökmləri
 • Orucun hökmləri
 • Xümsün hökmləri
 • Cihad
 • Əmr bil-məruf (yaxşı işlərə dəvət) və nəhy ənil-munkər (pis işlərdən çəkindirmə)
 • Haram qazanclar
 • Şahmat və qumar alətləri
 • Musiqi və ğina
 • Rəqs
 • Əl çalmaq
 • Naməhrəmin videogörüntüsü və fotoşəkli
 • Peyk antena
 • Teatr və kinofilm
 • Rəssamlıq və heykəltəraşlıq
  Çap versiyası  ;  PDF
   
  Rəssamlıq və heykəltəraşlıq

   

  Sual 1222: Gəlincik və heykəl düzəltmək, canlı varlıqların – istər bitkilərin, istər heyvanların, istərsə də insanların – rəsmini və üz cizgilərini çəkməyin hökmü nədir? Onları almaq, satmaq, saxlamaq və sərgilərdə sərgiləməyin hökmü nədir?
  Cavab: Heykəl düzəltməyin, rəsm çəkməyin, hətta canlı varlıqların üz cizgilərini çəkməyin maneəsi yoxdur. Həmçinin rəsm tabloları və heykəlləri almaq, satmaq və saxlamaq olar. Onları sərgilərdə sərgiləməyin də maneəsi yoxdur.

   

  Sual 1223: Yeni tədris metodunda “özünə güvənmə” adlı dərs saatı mövcuddur və bu dərsdə oyuncaq, heykəl düzəltmək də tələb olunur. Bəzi müəllimlər əl işi ünvanında şagirdlərə it, dovşan və bu kimi heyvanların parçadan və ya başqa materialdan oyuncağını və heykəlini düzəltməyi tapşırırlar. Bu əşyaları düzəltməyin hökmü nədir? Müəllimlərin şagirdlərə bu tapşırığı vermələrinin hökmü nədir? Bu heyvanların tam heykəlini düzəltmək ilə yarımçıq heykəlini düzəltmək hökmdə təsir qoyurmu?
  Cavab: Heykəl düzəltməyin və heykəl düzəltməyə dair tapşırıq verməyin maneəsi yoxdur.

   

  Sual 1224: Uşaqların və yeniyetmələrin “Quran hekayələri”ni təsvir etmələri və rəsmini çəkmələrinin hökmü nədir? Məsələn, uşaqlara “Əshabi-fil”, yaxud Musa peyğəmbər (ə) üçün çayın yarılması, yaxud da başqa hekayələrin rəsmini çəkmək tapşırılır.
  Cavab: Bu işin öz-özlüyündə maneəsi yoxdur, amma həqiqətə müvafiq olmalıdır. Həqiqəti olmayan məsələlərdən və ya hörmətsizlik sayılan işlərdən çəkinmək lazımdır.

   

  Sual 1225: Canlı varlıqların – istər insanların, istər qeyri insanların – müəyyən dəzgahlar vasitəsilə heykəlini və ya oyuncağını düzəltmək olarmı?
  Cavab: Maneəsi yoxdur.

   

  Sual 1226: Heykəl şəklində dekorativ əşyalar düzəltməyin hökmü nədir? Heykəllərin düzəldildiyi materiallar “haram” hökmünə təsir edirmi?
  Cavab: Heykəl düzəltməyin maneəsi yoxdur və heykəllərin düzəldiyi materiallar arasında da fərq yoxdur.

   

  Sual 1227: Gəlinciyin hissələrini, məsələn, əlini, ayağını və başını bərpa etməyə heykəl düzəltməyin haramlığı hökmü şamil olurmu? Buna “heykəl düzəltmək” deyilirmi?
  Cavab: Gəlinciyin hissələrini düzəltmək və ya onları bərpa etmək “heykəl düzəltmək” hesab olunmur. Ümumiyyətlə, heykəl düzəltməyin maneəsi yoxdur.

   

  Sual 1228: Bəziləri bədənə xal döydürməyə adi baxırlar və bu yolla bədənlərinə silinməyən şəkillər çəkdirirlər. Bunun hökmü nədir? Bu, dəstəmaz və qüslün düzgünlüyünə xələl gətirirmi?
  Cavab: Bədənə xal döydürmək haram deyildir və dərinin altında qalan izlər dəstəmaz suyunun bədənə çatmasına maneə deyildir. Döymə xal ilə alınan dəstəmaz və edilən qüsl düzgündür.

   

  Sual 1229: Bir ər və arvad tanınmış rəssamdırlar və onların işi rəsm tablolarını bərpa etməkdir. Bu tabloların əksəriyyətində xristian cəmiyyəti əks olunubdur və onların bəzisində xaç şəkli, Xanım Məryəmin (s.ə) və İsa peyğəmbərin (ə) rəsmi mövcuddur. Çox qədim olduqlarına görə və ya başqa səbəblərə görə müəyyən hissəsi aradan gedən bu tabloları bərpa etmək üçün bəzi müəssisələr və şirkətlər, yaxud kilsə tərəfindən bəzi şəxslər onlara müraciət edirlər. Nəzərə alsaq ki, tabloların əksəriyyəti belədir və tabloları bərpa etmək dolanışıqlarını təmin etmək üçün onların yeganə peşəsidir, habelə, onlar müqəddəs İslam dininin təlimlərinə əməl edirlər, belə tabloları bərpa edə və bu işdən aldıqarı zəhmət haqqıdan istifadə edə bilərlərmi?
  Cavab: Rəsm tablolarını bərpa etməyin, hətta xristian cəmiyyəti, yaxud İsa peyğəmbərin (ə) və Xanım Məryəmin (s.ə) rəsmini əks etdirən tablolar olsa belə, öz-özlüyündə maneəsi yoxdur. Bu işin qarşılığında zəhmət haqqı almağın da maneəsi yoxdur. Həmçinin bu işi bir peşə kimi seçmək və dolanışığı təmin etməyin maneəsi yoxdur. Əlbəttə, bu iş səhv yolu və azğınlığı yaymaq olmamalı, yaxud başqa fəsadlara səbəb olmamalıdır.

   

 • Sehr etmək, fokus göstərmək, ruhları və cinləri çağırmaq
 • Hipnotizm
 • Bəxt oyunları (lotoreya)
 • Rüşvət
 • Tibbə aid məsələlər
 • Elm öyrənmək və öyrətməyin qaydaları
 • Müəllif hüquqları
 • Qeyri-müsəlman ilə ticarət
 • Zalım dövlətdə hansısa bir peşədə işləmək
 • Şöhrət geyimi və geyimin hökmləri
 • Qərb mədəniyyətini təqlid etmək
 • Casusluq, xəbərçilik, sirri ifşa etmək
 • Tütün məmulatları və narkotik maddələrin istifadəsi
 • Saqqalı qırxmaq
 • Günah məclisində iştirak etmək
 • Dua yazmaq və istixarə etmək
 • Dini ayinlərin və mərasimlərin qorunması
 • İhtikar və israf
 • Alğı-satqı və sövdələşmənin hökmləri
 • Ribanın (sələm) hökmləri
 • Şuf`ə haqqı
 • İcarə
 • Zaminlik
 • Girov
 • Şəriklik
 • Hədiyyə
 • Borc
 • Sülh (Razılaşma)
 • Vəkillik və həvalə etmək
 • Sədəqə
 • Ariyə və əmanət
 • Vəsiyyət
 • Qəsb
 • Həcr və büluğun nişanələri
 • Müzaribə
 • Bankın hökmləri
 • Sığorta
 • Dövlət qanunları
 • Vəqf
 • Qəbiristanlığın hökmləri
700 /