Ali Məqamlı Rəhbərin informasiya bloku
Oxu / Yüklə:

FİQH TƏLİMLƏRİ

 • Cild 1
  • BİRİNCİ FƏSİL: TƏQLİD
  • İKİNCİ FƏSİL: TƏHARƏT
  • ÜÇÜNCÜ FƏSİL: NAMAZ
  • DÖRDÜNCÜ FƏSİL: ORUC
  • BEŞİNCİ FƏSİL: XÜMS
   • Altmış altıncı dərs: Xümsün mənası və vacibliyi
   • Altmış yeddinci dərs: Qazancın xümsü
   • Altmış səkkizinci dərs: Məunə
   • Altmış doqquzuncu dərs: Məunəyə daxil olmayan xərclər
   • Yetmişinci dərs: Məunəyə daxil olan xərclər
   • Yetmiş birinci dərs: Qazancın xümsünün hesablanması və ödənilməsi
   • Yetmiş ikinci dərs: Sərmayənin xümsü
   • Yetmiş üçüncü dərs: Xüms düşən digər mallar
  • ALTINCI FƏSİL: ƏNFAL
  • YEDDİNCİ FƏSİL: CİHAD
  • YEDDİNCİ FƏSİL: ƏMR BİL-MƏRUF VƏ NƏHY ƏNİL-MUNKƏR
700 /