پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

اخبار

حضور رهبر معظم انقلاب در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و میان دوره ای مجلس خبرگان
حضور رهبر معظم انقلاب در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و میان دوره ای مجلس خبرگان
حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در اولین دقایق آغاز رأی گیری دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و میان دوره ای مجلس خبرگان رهبری با حضور در محل صندوق سیار 110 در حسینیه امام خمینی، آراء خود را به صندوق انداختند.
حضور مقام معظم رهبري در انتخابات مجلس شوراي اسلامي و مياندوره اي مجلس خبرگان
حضور مقام معظم رهبري در انتخابات مجلس شوراي اسلامي و مياندوره اي مجلس خبرگان
حضرت آيت الله خامنه اي رهبر معظم انقلاب اسلامي در دقايق اوليه آغاز راي گيري هشتمين دوره ي انتخابات مجلس شوراي اسلامي و مياندوره اي مجلس خبرگان رهبري با حضور در محل صندوق سيار 110 در حسينيه امام خميني (ره) راي خود را به صندوق انداختند .
شركت مقام معظم رهبري در مرحله دوم انتخابات رياست جمهورى
حضرت آيت‏اللَّه خامنه‏اى رهبر معظم انقلاب اسلامى در نخستين دقايق آغاز رأى‏گيرى مرحله دوم انتخابات رياست جمهورى، با حضور در محل صندوق سيار 667 در حسينيه امام خمينى(ره)، رأى خود را به صندوق انداختند.
ايشان پس از انداختن رأى خود به صندوق در مصاحبه با خبرنگار واحد مركزى خبر، حضور مردم در پاى صندوقهاى رأى در جمعه گذشته را حضورى شورانگير خواندند و اظهار اميدوارى كردند: ملت ايران امروز نيز با حضور گسترده خود در پاى صندوقهاى رأى، حماسه پرشورديگرى را بيافريند.
شركت مقام معظم رهبري در انتخابات رياست جمهورى
شركت مقام معظم رهبري در انتخابات رياست جمهورى
حضرت آيت‏اللَّه خامنه‏اى رهبر معظم انقلاب اسلامى در دقايق اوليه آغاز رأى‏گيرى انتخابات رياست جمهورى با حضور در محل صندوق سيار 110 در حسينيه امام خمينى(ره)، رأى خود را به صندوق انداختند.
حضرت آيت‏اللَّه خامنه‏اى بعد از انداختن رأى خود به صندوق در گفتگو با خبرنگار واحد مركزى خبر، شركت در انتخابات را يك عمل صالح برشمردند و تأكيد كردند: عمل صالح بايد با شوق و در وقت خود انجام گيرد...
حضور در محل راي گيري انتخابات‌ کنارک
رهبر معظم‌ انقلاب‌ اسلامي‌، ظهر امروز با حضور در يكي‌ از شعبه‌هاي‌ اخذ راي‌ در كنارك‌ از توابع‌ شهرستان‌ چابهار انتخابات‌ مختلف‌ از جمله‌ انتخابات‌ شوراهاي‌ شهر و روستا را به‌ علت‌ حضور مردم‌ مهم‌ دانستند .ايشان‌، با اشاره‌ به‌ اينكه‌ به‌ علت‌ منع‌ قانوني‌ شركت‌ افراد غير بومي‌ در انتخابات‌ شهرهاي‌ كمتر از يكصد هزار نفر، نمي‌توانند در انتخابات‌ شوراها شركت‌ كنند افزودند: اميدواريم‌ اهتمام‌ عمومي‌ مردم‌ به‌ شركت‌ در انتخابات‌ كه‌ تاكنون‌ وجود داشته‌ ادامه‌ يابد و همه‌ مردم‌ با احساس‌ تكليف‌ در انتخابات‌ شركت‌ كنند.
شركت در انتخابات شوراى اسلامى
حضرت آيت‏الله خامنه‏اى رهبر معظم انقلاب اسلامى صبح امروز پس از انداختن رأى خود در صندوق سيار اخذ رأى شماره 110 ضمن سخنانى از مردم ايران خواستند تا بدون فوت وقت، با حضور در شعب اخذ رأى، آراء خود را در مورد نامزدهاى انتخابات شوراى اسلامى به صندوق بريزند.
حضور در پاى صندوق اخذ رأى
حضرت آيت‏الله خامنه‏اى رهبر معظم انقلاب اسلامى در اولين لحظات شروع كار رأى گيرى در كشور، با حضور در پاى صندوق اخذ رأى، به نامزد اصلح انتخابات رياست جمهورى راى دادند.
شركت در انتخابات پنجمين دوره مجلس شوراى اسلامى و انتخابات مجلس خبرگان
حضرت آيت‏الله خامنه‏اى رهبر معظم انقلاب اسلامى صبح امروز در اولين دقايق آغاز كار رأى‏گيرى براى گزينش نمايندگان مرحله دوم پنجمين دوره مجلس شوراى اسلامى و انتخابات ميان دوره‏اى مجلس خبرگان، رأى خود را به صندوق ريختند.
حضور رهبر معظم‌ انقلاب‌ در پاي صندوق راي
حضرت‌ آيت‌الله‌ خامنه‌اي‌ رهبر معظم‌ انقلاب‌ اسلامي‌ صبح‌ امروز در اولين‌ دقايق‌ آغاز كار رأي‌ گيري‌ براي‌ گزينش‌ نمايندگان‌ پنجمين‌ دوره‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ رأي‌ خود را به‌ صندوق‌ ريختند.
مقام‌ معظم‌ رهبري‌ ساعت‌ 8 و سي‌ دقيقه‌ صبح‌ امروز با در دست‌ داشتن‌ شناسنامه‌ خود در پاي‌ صندوق‌ سيار 110 حضور يافتند و به‌ سي‌ تن‌ از نامزدهاي‌ نمايندگي‌ مردم‌ تهران‌ در مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ رأي‌ دادند.
حضور در مراسم رأي‌گيري‌ ششمين‌ دوره‌ انتخابات‌ رياست‌ جمهوري‌
حضرت‌ آيت‌الله‌ خامنه‌اي‌ رهبر معظم‌ انقلاب‌ اسلامي‌ دقايقي‌ پس‌ از آغاز كار رأي‌گيري‌ ششمين‌ دوره‌ انتخابات‌ رياست‌ جمهوري‌ در ساعت‌ هشت‌ و پنج‌ دقيقه‌ رأي‌ خود را در محل‌ حسينيه‌ امام‌ خميني‌(رض‌) به‌ صندوق‌ شماره‌ 110 ريختند.
شركت در دومين مرحله از انتخابات چهارمين دوره مجلس
همزمان با آغاز كار اخذ رأي در مرحله دوم انتخابات حضرت آيةالله خامنه اي رهبر معظم انقلاب اسلامي در ساعت 8:20 صبح امروز رأي خود را در مورد انتخاب نمايندگان حوزه انتخابيه تهران در دومين مرحله چهارمين دوره ي مجلس شوراي اسلامي به صندوق اخذ رأي انداختند.
مقام معظم رهبري از ميان 56 نامزد نمايندگي مردم تهران درچهارمين دوره ي مجلس شوراي اسلامي، ‌تعداد بيست و هشت تن از نامزدهاي مورد نظرشان را انتخاب كردند و برگ رأي خود را پس از درج نام و نام خانوادگي نامزدها، در صندوق سيار يكصد و ده كه در محل حسينيه امام خميني رضوان الله تعالي عليه مستقر شده بود، انداختند.
حضرت آيةالله خامنه اي پس از انداختن رأي خود در صندوق، اظهار اميدواري كردند كه حضور يكپارچه ي مردم در شعب اخذ رأي در حوزه هاي انتخابيه اي كه به مرحله دوم كشيده شده است، استكبار جهاني و دشمنان انقلاب اسلامي را مأيوس و نااميد سازد.

عناوین منتخب