Ali Məqamlı Rəhbərin informasiya bloku
Oxu / Yüklə:

ŞƏRİ SUALLARA CAVABLAR

 • Təqlidin hökmləri
 • Təharətin hökmləri
 • Namazın hökmləri
 • Orucun hökmləri
 • Xümsün hökmləri
 • Cihad
 • Əmr bil-məruf (yaxşı işlərə dəvət) və nəhy ənil-munkər (pis işlərdən çəkindirmə)
 • Haram qazanclar
 • Şahmat və qumar alətləri
 • Musiqi və ğina
 • Rəqs
 • Əl çalmaq
 • Naməhrəmin videogörüntüsü və fotoşəkli
 • Peyk antena
 • Teatr və kinofilm
 • Rəssamlıq və heykəltəraşlıq
 • Sehr etmək, fokus göstərmək, ruhları və cinləri çağırmaq
 • Hipnotizm
 • Bəxt oyunları (lotoreya)
 • Rüşvət
  • İdarə və ya şirkətin alış və satış işləri üzrə məsul şəxsi
   Çap versiyası  ;  PDF
    
   İdarə və ya şirkətin alış və satış işləri üzrə məsul şəxsi

    

   Sual 1251: Bəzi satıcılar idarə və ya şirkətin alış işləri üzrə məsul şəxsi ilə əlaqə yaratmaq məqsədilə satdıqları malın sabit qiymətinə heç nə əlavə etmədən ona müəyyən məbləğ pul verirlər. Bu pulun satıcı və alış işləri üzrə məsul şəxs ilə əlaqədar hökmü nədir?
   Cavab: Satıcı bu pulu alış işləri üzrə məsul şəxsə verə bilməz və məsul şəxs də onu ala bilməz. Aldığı pulu işçisi olduğu idarəyə və ya şirkətə təhvil verməlidir.

    

   Sual 1252: İdarəyə və ya şirkətə lazım olan əşyaları satış mərkəzlərindən almaq vəzifəsini daşıyan dövlət idarəsi və ya özəl şirkətin işçisi satıcı qarşısında şərt qoya bilərmi ki, alışdan əldə etdiyi gəlirin müəyyən faizini ona versin? O, bu pulu satıcıdan ala bilərmi? Əgər idarə və ya şirkət müdiri onun belə bir şərt qoymasına icazə verərsə, bunun hökmü nədir?
   Cavab: Alış işləri üzrə məsul şəxsin və ya işçinin belə bir şərt qoyması düzgün deyildir və bu pulu satıcıdan ala bilməz. Belə bir şərtin qoyulmasına idarə və ya şirkət müdirinin də icazə verməyə haqqı yoxdur və onun bu xüsusda olan icazəsi etibarsızdır.

    

   Sual 1253: İdarəyə və ya şirkətə lazım olan əşyaları almaq vəzifəsini daşıyan alış işləri üzrə məsul şəxs satıcıdan maddi köməklik almaq məqsədilə bazarda müəyyən qiyməti olan bir əşyanı ondan baha qiymətə ala bilərmi? Bu alış-veriş düzgündürmü? Buna görə satıcıdan maddi köməklik ala bilərmi?
   Cavab: Əgər o, müəyyən bir əşyanı ədalətli bazar qiymətindən baha qiymətə alarsa, yaxud həmin əşyanı bazardan daha ucuz qiymətə ala bilərdisə, əşyanın baha qiymətə alınması ilə baş tutan alış-veriş “füzuli əqd”dir və onun düzgünlüyü aidiyyatı məsul şəxsin icazəsinə bağlıdır. Hər bir halda, alış-verişə görə satıcıdan özünə pul almağa haqqı yoxdur.

    

   Sual 1254: Əgər idarənin alış işləri üzrə işçisi müxtəlif satış mərkəzlərinin olmasına baxmayaraq, öz tanışından mal alsa və onunla: “səndən mal aldığıma görə gəlirin müəyyən faizini mənə verəcəksən” deyə şərt kəssə, bu təqdirdə:
   1) Bu şərtin hökmü nədir?
   2) Əgər idarə müdirinin və ya idarənin səlahiyyətli məsul şəxsinin bu xüsusda icazəsi olarsa, bunun şəri hökmü nədir?
   3) Əgər sözügedən mal satıcı tərəfindən adi bazar qiymətindən yuxarı qiymətə təklif olunarsa və müqavilə bağlanarsa, bunun hökmü nədir?
   4) Bəzi satıcıların idarəyə lazım olan əşyaları almaq vəzifəsini daşıyan məsul şəxsə alış qəbzində qeyd edilən məbləğə aidiyyatı olmadan gəlirdən verdikləri faizin satıcı və məsul şəxs ilə əlaqədar hökmü nədir?
   5) Əgər sözügedən şəxs idarə işçisi olmaqla yanaşı başqa bir şirkətin marketinqi olarsa və idarəyə lazım olan əşyaları almaqda həmin şirkət üçün marketinqlik edərsə, həmin şirkətdən gəlirin müəyyən faizini ala bilərmi?
   6) Əgər bir şəxs yuxarıda qeyd edilən yollarla gəlir əldə edərsə, bu gəlir barəsində onun şəri vəzifəsi nədir?
   Cavab:
   1) Bu şərtin şəri əsası yoxdur və yanlış və etibarsızdır.
   2) İdarə müdirinin və ya idarənin səlahiyyətli məsul şəxsinin bu xüsusda icazəsinin şəri və qanuni surəti olmadığına görə etibarsızdır.
   3) Əgər sözügedən mal ədalətli bazar qiymətindən yuxarı qiymətə olarsa, yaxud həmin malı bazardan daha ucuz qiymətə almaq mümkün olarsa, bu halda bağlanılan müqavilə etibarsızdır.
   4) İcazə verilmir. Alış işləri üzrə məsul şəxs bu ünvanla aldığı hər bir şeyi işçisi olduğu idarəyə təhvil verməlidir.
   5) Gəlirin faizini almağa haqqı yoxdur və aldığı hər hansı məbləği işçisi olduğu idarəyə təhvil verməlidir. Əgər bağladığı müqavilə idarənin xeyrinə zidd olarsa, müqavilə kökündən yanlış və etibarsızdır.
   6) O, qeyri-şəri gəlirləri alış işləri üzrə işçisi olduğu idarəyə təhvil verməlidir.
 • Tibbə aid məsələlər
 • Elm öyrənmək və öyrətməyin qaydaları
 • Müəllif hüquqları
 • Qeyri-müsəlman ilə ticarət
 • Zalım dövlətdə hansısa bir peşədə işləmək
 • Şöhrət geyimi və geyimin hökmləri
 • Qərb mədəniyyətini təqlid etmək
 • Casusluq, xəbərçilik, sirri ifşa etmək
 • Tütün məmulatları və narkotik maddələrin istifadəsi
 • Saqqalı qırxmaq
 • Günah məclisində iştirak etmək
 • Dua yazmaq və istixarə etmək
 • Dini ayinlərin və mərasimlərin qorunması
 • İhtikar və israf
 • Alğı-satqı və sövdələşmənin hökmləri
 • Ribanın (sələm) hökmləri
 • Şuf`ə haqqı
 • İcarə
 • Zaminlik
 • Girov
 • Şəriklik
 • Hədiyyə
 • Borc
 • Sülh (Razılaşma)
 • Vəkillik və həvalə etmək
 • Sədəqə
 • Ariyə və əmanət
 • Vəsiyyət
 • Qəsb
 • Həcr və büluğun nişanələri
 • Müzaribə
 • Bankın hökmləri
 • Sığorta
 • Dövlət qanunları
 • Vəqf
 • Qəbiristanlığın hökmləri
700 /