สำนักผู้นำสูงสุดซัยยิด อาลี คาเมเนอี

ศาสนบัญญัติ

 • ตักลีด
  • วิธีการทั้งสาม : เอียฮ์ติยาฏ อิจญ์ติฮาดและตักลีด
   ปริ้นซ์  ;  PDF

   ปัญหาที่1: การตักลีดได้เป็นวาญิบด้วยสาเหตุที่ยึดถือกันมา หรือได้มาจากการวินิจฉัย

   คำวินิจฉัย: เป็นเรื่องที่ได้มาจากกระบวนการวินิจฉัยด้วยหลักฐานทางสติปัญญา


   ปัญหาที่ 2: ตามทัศนะของท่าน การปฏิบัติอามั้ลด้วยวิธีการเอียฮ์ติยาฏดีกว่า หรือด้วยวิธีการตักลีด?

   คำวินิจฉัย: การปฏิบัติอามั้ลด้วยวิธีการเอียะฮ์ติยาฏนั้นวางอยู่บนพื้นฐานของความเข้าใจที่สมบูรณ์ต่อข้อปฏิบัตินั้นๆ และจะต้องรู้และเข้าใจเงื่อนไขวิธีเอียฮ์ติยาฏ ซึ่งส่วนนี้นั้นมีคนจำนวนน้อยที่รู้ นอกเหนือจากนี้การปฏิบัติอามั้ลด้วยวิธีการเอียฮ์ติยาฏยังต้องเสียเวลามากกว่าปกติอีกด้วย ดังนั้นวิธีการที่ดีที่สุดคือการตักลีดตามมุจญ์ตะฮิดที่มีคุณสมบัติที่สมบูรณ์(ญะมิอุ้ลชะรออิฏ)


   ปัญหาที่ 3: อะไรคือขอบเขตของการเอียฮ์ติยาฏในเรื่องของอะฮ์กาม(ศาสนบัญญัติ) ระหว่างฟัตวา(คำวินิจฉัยปัญหาศาสนา) ของฟะกีฮ์(ผู้วินิจฉัยปัญหาศาสนาขั้นสูงสุด) ต่างๆ? เป็นวาญิบหรือไม่ที่จะต้องนำคำฟัตวาของฟะกีฮ์ในอดีตมาพิจารณาด้วย?

   คำวินิจฉัย: ความหมายของเอียฮ์ติยาฏในกรณีที่เป็นวาญิบ คือการปฏิบัติตามทุกความเป็นไปได้ในเรื่องของฟิกฮ์ ในเรื่องที่คาดว่าเป็นวาญิบในการปฏิบัติตาม


   ปัญหาที่ 4: บุตรของข้าพเจ้าจะบาลิฆ(บรรลุศาสนภาวะ) อีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านี้ และเป็นวาญิบสำหรับเขาในการเลือกมัรเญียะอ์ตักลีด(ผู้วินิจฉัยปัญหาขั้นสูงสุดที่มีผู้ปฏิบัติตาม) ในขณะที่การแยกแยะมัรเญียะตักลีดสำหรับเด็กในวัยนี้นั้นเป็นเรื่องลำบาก ดังนั้น อะไรคือหน้าที่ข้าพเจ้าเกี่ยวกับเรื่องนี้

   คำวินิจฉัย: ถ้าหากเขาไม่สามารถทำหน้าที่นี้ได้ด้วยตัวเองตามลำพัง หน้าที่ของท่านก็คือ การอธิบายและชี้นำเขาในเรื่องนี้


   ปัญหาที่ 5: เป็นที่รู้กันแล้วว่าการแยกแยะ "เมาฎูอ์" เป็นหน้าที่คนทั่วไป และการแยกแยะ "ฮุกุ่ม" เป็นหน้าที่ของมุจญ์ตะฮิด คำถามคือว่า หน้าที่ของเราคืออะไรใน "เมาฎูอ์" ที่มัรเญียะอ์ทำการแยกแยะเอง? จำเป็นหรือไม่ที่จะต้องปฏิบัติตามนั้น โดยที่เราเห็นว่ามีอีกหลายประเด็นที่เข้าข่ายในกรณีนั้น?

   คำวินิจฉัย: ใช่แล้ว การแยกแยะ"เมาฎูอ์" เป็นหน้าที่ของคนทั่วไป ดังนั้นจึงไม่เป็นการเป็นวาญิบที่จะปฏิบัติตาม"เมาฎูอ์"ที่แยกแยะโดยมุจญตะฮิด นอกจากจะมีความมั่นใจมาก่อน หรือเป็น"เมาฎูอ์"ที่ได้มาจากอิจญ์ติฮาด(ดังนั้นจึงเป็นวาญิบที่จะต้องปฏิบัติตาม-ผู้แปล-)


  • เงื่อนไขของการตักลีด
  • วิธีพิสูจน์การอิจญ์ติฮาด ความเป็นอะอ์ลัม และการได้รับฟัตวา
  • การเปลี่ยนตักลีด(อุดูล)
  • การคงการตักลีด(บะกอ)กับมัรเญียะอ์ที่เสียชีวิตแล้ว
  • เรื่องทั่วไปเกี่ยวกับการตักลีด
  • การเป็นมัรเญียะอ์กับการเป็นผู้นำ
  • วลียุลฟะกีฮ์กับฮุกุ่มของฮากิม(ผู้ปกครอง)
 • ฏอฮาเราะฮ์ (การทำความสะอาดตามศาสนบัญญัติ)
 • นมาซ
 • การถือศีลอด
 • คุมส์
 • ญิฮาด
 • อัมรุบิลมะอ์รูฟ วันนะฮ์อะนิลมุนกัร
700 /