สำนักผู้นำสูงสุดซัยยิด อาลี คาเมเนอี

ศาสนบัญญัติ

 • ตักลีด
  • วิธีการทั้งสาม : เอียฮ์ติยาฏ อิจญ์ติฮาดและตักลีด
  • เงื่อนไขของการตักลีด
  • วิธีพิสูจน์การอิจญ์ติฮาด ความเป็นอะอ์ลัม และการได้รับฟัตวา
  • การเปลี่ยนตักลีด(อุดูล)
  • การคงการตักลีด(บะกอ)กับมัรเญียะอ์ที่เสียชีวิตแล้ว
  • เรื่องทั่วไปเกี่ยวกับการตักลีด
   ปริ้นซ์  ;  PDF

   ปัญหาที่ 49: อะไรคือความหมายของ "ญาฮิล มุก็อศศิร" ?

   คำวินิจฉัย: "ญาฮิล มุก็อศศิร"  คือ บุคคลที่รู้ตัวเองว่าเขาไม่มีความรู้ในเรื่องบางเรื่อง และมีหนทางที่จะทำให้ตัวเองรู้ได้ แต่เขาไม่ขวนขวายที่จะรู้


   ปัญหาที่ 50: ใครคือ "ญาฮิล กอศิร" ?

   คำวินิจฉัย: "ญาฮิล กอศิร" คือ ผู้ที่ไม่รู้ตัวเองว่าเขาไม่รู้ในเรื่องบางเรื่อง หรือเขาไม่รู้วิธีการ ขจัดความไม่รู้ของเขา


   ปัญหาที่ 51: "เอียะฮ์ติยาฏ วาญิบ" คืออะไร ?

   คำวินิจฉัย: "เอียะฮ์ติยาฏ วาญิบ" คือวาญิบให้ปฏิบัติอะมั้ลนั้น หรือให้ละทิ้งด้วยเหตุผลว่า การระวังไว้จะดีกว่า


   ปัญหาที่ 52: คำว่า "อิชกาล" (มีปัญหา) ที่มีอยู่ในฟัตวา หมายถึงฮะรอม ใช่หรือไม่ ?

   คำวินิจฉัย: ในแต่ละปัญหามีความหมายที่แตกต่างกัน แต่ถ้าคำว่า "อิชกาล" ใช้ในคำถามที่ว่าอนุญาติหรือไม่นั้น หมายถึงฮะรอมที่จะปฏิบัติสิ่งนั้น


   ปัญหาที่ 53: คำว่า "ในสิ่งนั้นมีอิชกาล" หรือ "มุชกิล" หรือ "ไม่ว่างเว้นจากอิชกาล" หรือ "ไม่มีอิชกาลในสิ่งนั้น" คำเหล่านี้เป็นฟัตวา หรือเป็นการเอียะฮ์ตียาฏ ?

   คำวินิจฉัย: คำเหล่านี้ทั้งหมดเป็นเอียะฮ์ติยาฏ ยกเว้นคำว่า "ไม่มีอิชกาล" เท่านั้นที่เป็นฟัตวา


   ปัญหาที่ 54: อะไรคือความแตกต่างระหว่างคำว่า "ไม่อนุญาติ" กับคำว่า "ฮะรอม"

   คำวินิจฉัย: ไม่มีความแตกต่างในเรื่องการปฏิบัติอะมั้ล


  • การเป็นมัรเญียะอ์กับการเป็นผู้นำ
  • วลียุลฟะกีฮ์กับฮุกุ่มของฮากิม(ผู้ปกครอง)
 • ฏอฮาเราะฮ์ (การทำความสะอาดตามศาสนบัญญัติ)
 • นมาซ
 • การถือศีลอด
 • คุมส์
 • ญิฮาด
 • อัมรุบิลมะอ์รูฟ วันนะฮ์อะนิลมุนกัร
700 /