สำนักผู้นำสูงสุดซัยยิด อาลี คาเมเนอี

ศาสนบัญญัติ

 • ตักลีด
  • วิธีการทั้งสาม : เอียฮ์ติยาฏ อิจญ์ติฮาดและตักลีด
  • เงื่อนไขของการตักลีด
  • วิธีพิสูจน์การอิจญ์ติฮาด ความเป็นอะอ์ลัม และการได้รับฟัตวา
  • การเปลี่ยนตักลีด(อุดูล)
  • การคงการตักลีด(บะกอ)กับมัรเญียะอ์ที่เสียชีวิตแล้ว
   ปริ้นซ์  ;  PDF

   ปัญหาที่ 35: มีบุคคลหนึ่งเคยตักลีดตามท่านอิมามโคมัยนี และหลังจากการวะฟาตของท่านอิมาม เขาได้เปลี่ยนไปตักลีดผู้อื่น เป็นการอนุมัติหรือไม่ที่จะกลับไปตักลีดอิมามโคมัยนีอีกครั้งหนึ่ง?

   คำวินิจฉัย: การเปลี่ยนการตักลีดจากมัรเญียะอ์ญามิอุลชะรอิฏที่ยังมีชีวิตอยู่ไปยังมัรเญียะอ์ที่เสียชีวิตแล้วนั้น ไม่เป็นที่อนุญาติ แต่ถ้าหากว่ามัรเญียะอ์ผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน การเปลี่ยนการตักลีดในครั้งนั้นถือว่าเป็นโมฆะ(บาฏิล) และถือว่าเขายังคงสภาพการตักลีดกับผู้ตายอยู่ ดังนั้นจึงมีทางเลือกให้เขา "บะกอตักลีด" ไว้ หรือเปลี่ยนไปตักลีดกับมัรเญียะอ์ที่ยังมีชีวิตอยู่ และมีคุณสมบัติครบถ้วนที่อนุญาติให้ตักลีดตามได้


   ปัญหาที่ 36: ข้าพเจ้า "บาลิฆ" ในช่วงที่ท่านอิมาม(..) ยังมีชีวิตอยู่ และได้ปฏิบัติอะมั้ลบางอย่างตามฟัตวาของท่าน แต่ปัญหาเรื่องตักลีดสำหรับข้าพเจ้ายังไม่กระจ่างนักหน้าที่ของข้าพเจ้าในตอนนี้คืออะไร?

   คำวินิจฉัย: ถ้าท่านเคยปฏิบัติตามคำฟัตวาของอิมามโคมัยนี ในสมัยที่ท่านอิมามยังมีชีวิตอยู่ และท่านเคยเป็นผู้ที่ตักลีดอิมามในบางฟัตวาเป็นการอนุมัติที่ท่านจะ "บะกอตักลีด" กับท่านอิมามในฟัตวาอื่นๆทั้งหมด


   ปัญหาที่ 37: อะไรคือกฏในการ "บะกอตักลีด" กับมัรเญียะอ์ผู้เสียชีวิตที่มีความ "อะอ์ลัม"?

   คำวินิจฉัย: การ "บะกอตักลีด" กับมัรเญียะอ์ผู้เสียชีวิตนั้นเป็นสิ่งอนุญาติไม่ใช่วาญิบ แต่ไม่ควรทิ้งหลักการเอียะฮ์ติยาฏในการที่จะ "บะกอตักลีด" กับมัรเญียะอ์ ผู้เสียชีวิตที่ "อะอ์ลัม" กว่า


  • เรื่องทั่วไปเกี่ยวกับการตักลีด
  • การเป็นมัรเญียะอ์กับการเป็นผู้นำ
  • วลียุลฟะกีฮ์กับฮุกุ่มของฮากิม(ผู้ปกครอง)
 • ฏอฮาเราะฮ์ (การทำความสะอาดตามศาสนบัญญัติ)
 • นมาซ
 • การถือศีลอด
 • คุมส์
 • ญิฮาด
 • อัมรุบิลมะอ์รูฟ วันนะฮ์อะนิลมุนกัร
700 /