สำนักผู้นำสูงสุดซัยยิด อาลี คาเมเนอี

ศาสนบัญญัติ

 • ตักลีด
  • วิธีการทั้งสาม : เอียฮ์ติยาฏ อิจญ์ติฮาดและตักลีด
  • เงื่อนไขของการตักลีด
  • วิธีพิสูจน์การอิจญ์ติฮาด ความเป็นอะอ์ลัม และการได้รับฟัตวา
  • การเปลี่ยนตักลีด(อุดูล)
   ปริ้นซ์  ;  PDF

   ปัญหาที่ 28: ข้าพเจ้าเคยได้รับอนุญาติจากมัรเยียะอ์ที่ไม่อะอ์ลัมในการคงการตักลีด(บะกอ) กับมัรเญียะอ์ผู้เสียชีวิตไปแล้ว และถ้าหากว่าการคงการตักลีดจะต้องขออนุญาติจากมัรเญียะอ์อะอ์ลัมเท่านั้น ดังนั้นเป็นวาญิบหรือไม่ที่จะต้องเปลี่ยนตักลีดไปยังผู้ที่อะอ์ลัมและขออนุญาติเขาในการคงการตักลีดกับมัรเญียะอ์ผู้เสียชีวิตไปแล้ว?

   คำวินิจฉัย: ถ้าคำฟัตวาของมัรเญียะอ์ที่ไม่อะอ์ลัมตรงกับคำฟัตวาของมัรเญียะอ์อะอ์ลัม ไม่มีปัญหาในการปฏิบัติตามผู้ที่ไม่อะอ์ลัม และไม่มีความจำเป็นที่จะเปลี่ยนไปยังผู้ที่อะอ์ลัม


   ปัญหาที่ 29: เป็นการอนุญาติหรือไม่ที่จะเปลี่ยนการตักลีดจากมัรเญียะอ์อะอ์ลัมในประเด็นปัญหาใหม่ๆของศาสนา เพราะเขาไม่สามารถทำการพิสูจน์หลักฐานที่ชัดแจ้งและถูกต้องจากหลักฐานที่มีอยู่?

   คำวินิจฉัย: ถ้าผู้ตักลีดไม่ต้องการที่จะเอียะฮ์ติยาฏในปัญหานั้น หรือไม่อาจที่จะทำเช่นนั้นได้ และเขาพบมุจญ์ตะฮิดท่านอื่นที่อะอ์ลัมกว่าในประเด็นปัญหาที่กล่าวมา ดังนั้นเป็นการวาญิบให้เปลี่ยนการตักลีดมายังเขา


   ปัญหาที่ 30: การเปลี่ยนตักลีดจากท่านอิมามโคมัยนี(หลังจากที่ท่านได้เสียชีวิตไปแล้ว) วาญิบหรือไม่ที่จะต้องย้อนกลับไปหาฟัตวาของมุจญ์ตะฮิดที่อนุญาติให้คงการตักลีดกับคนตายได้ หรืออนุญาติให้ย้อนกลับไปดูฟัตวาของมุจญ์ตะฮิดท่านไหนก็ได้

   คำวินิจฉัย: การเปลี่ยนการตักลีดไม่จำเป็นที่จะต้องขออนุญาติ ดันนั้นอนุญาติให้ตักลีดตามมุจญ์ตะฮิดท่านไหนก็ได้ที่มีคุณสมบัติที่สมบูรณ์ในการตักลีด


  • การคงการตักลีด(บะกอ)กับมัรเญียะอ์ที่เสียชีวิตแล้ว
  • เรื่องทั่วไปเกี่ยวกับการตักลีด
  • การเป็นมัรเญียะอ์กับการเป็นผู้นำ
  • วลียุลฟะกีฮ์กับฮุกุ่มของฮากิม(ผู้ปกครอง)
 • ฏอฮาเราะฮ์ (การทำความสะอาดตามศาสนบัญญัติ)
 • นมาซ
 • การถือศีลอด
 • คุมส์
 • ญิฮาด
 • อัมรุบิลมะอ์รูฟ วันนะฮ์อะนิลมุนกัร
700 /