สำนักผู้นำสูงสุดซัยยิด อาลี คาเมเนอี

ศาสนบัญญัติ

 • ตักลีด
  • วิธีการทั้งสาม : เอียฮ์ติยาฏ อิจญ์ติฮาดและตักลีด
  • เงื่อนไขของการตักลีด
  • วิธีพิสูจน์การอิจญ์ติฮาด ความเป็นอะอ์ลัม และการได้รับฟัตวา
   ปริ้นซ์  ;  PDF

   ปัญหาที่ 23: หลังจากที่ได้พิสูจน์แล้วถึงคุณสมบัติของมุจญตะฮิดที่จะเป็นมัรเญียะอ์โดยผ่านการยืนยันจากบุคคลที่มีความยุติธรรม 2 คน เป็นวาญิบอีกหรือไม่ที่จะต้องสอบถามผู้อื่นอีก

   คำวินิจฉัย: การยืนยันถึงคุณสมบัติที่สมบูรณ์(ญามีอุลชะรออิฏ) ของมุจญ์ตะฮิต โดยผ่านอุลามา(ที่เป็นมุจญ์ตะฮิด) ถือว่าเป็นหลักฐานที่เพียงพอในการเชื่อถือ และไม่วาญิบที่จะถามจากผู้อื่นอีก


   ปัญหาที่ 24: อะไรคือวิธีการเลือกมัรเญียะอ์ และจะเข้าถึงฟัตวาของมัรเญียะอ์คนนั้นอย่างไร?

   คำวินิจฉัย: การพิสูจน์ความอะอ์ลัมของมัรเญียะอ์ตักลีด จะต้องมีความมั่นใจหรือเชียวชาญในความรู้ หรือโดยผ่านการบอกเล่าที่สร้างความมั่นใจในความรู้ หรือจากความมั่นใจส่วนตัว หรือจากการยืนยันของอุลามาอ์ที่มีความยุติธรรม 2 คน และการรับรู้คำฟัตวาของมัรเญียะอ์ตักลีด ด้วยวิธีการดังนี้คือรับฟังโดยตรงจากมัรเญียะอ์ผู้นั้น หรือจากการบอกเล่าของผู้ที่มีความยุติธรรมสองคนหรือคนเดียวก็ได้ หรือจากการบอกเล่าของผู้ที่น่าเชื่อถือในคำพูดของเขา หรือจากตำรา(ริซาละฮ์) ของมัรเญียะผู้นั้นที่มั่นใจว่า ไม่มีการผิดพลาดในการบันทึก หรือพิมพ์


   ปัญหาที่ 25: เป็นการถูกต้องหรือไม่ที่จะตั้งให้ผู้อื่นเป็นตัวแทนของเราในการเลือกมัรเญียะอ์ เหมือนกับการที่ลูกให้พ่อเป็นตัวแทน หรือศิษย์ให้ครูเป็นตัวแทน?

   คำวินิจฉัย: การแต่งตั้งให้บิดา ครู ผู้รู้ หรือบุคคลอื่นให้เป็นตัวแทนในการเลือกมัรเญียะอ์ญามีอุลชะรออิฏเป็นที่อนุญาติ เพราะทัศนะของบุคคลดังกล่าวถือว่าเป็นฮุจญะฮ์(ข้อพิสูจน์) ที่เชื่อถือได้ทางศาสนา ถ้าพวกเขาสามารถให้ความรู้ที่มั่นใจได้ หรือเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติ(ตามศาสนา) ที่สามารถเป็นพยานทางศาสนาได้


  • การเปลี่ยนตักลีด(อุดูล)
  • การคงการตักลีด(บะกอ)กับมัรเญียะอ์ที่เสียชีวิตแล้ว
  • เรื่องทั่วไปเกี่ยวกับการตักลีด
  • การเป็นมัรเญียะอ์กับการเป็นผู้นำ
  • วลียุลฟะกีฮ์กับฮุกุ่มของฮากิม(ผู้ปกครอง)
 • ฏอฮาเราะฮ์ (การทำความสะอาดตามศาสนบัญญัติ)
 • นมาซ
 • การถือศีลอด
 • คุมส์
 • ญิฮาด
 • อัมรุบิลมะอ์รูฟ วันนะฮ์อะนิลมุนกัร
700 /