Ali Məqamlı Rəhbərin informasiya bloku
Oxu / Yüklə:

Böyük Dini Rəhbərin həyat və fəaliyyəti

 • BÖYÜK DİNİ RƏHBƏRİN HƏYAT VƏ FƏALİYYƏTİ
  • Ön söz
  • BİRİNCİ FƏSİL – GÜNƏŞİN DOĞMASI
   • Günəşin doğması
   • İlk uşaqlıq günləri
   • Məktəbə və ibtidai təhsilə doğru
   • Susuzdan da susuz
   • Dini dərslərin öyrənilməsi
   • Tədris kürsüsündə
   • Ustadların hüzurunda
   • Nəcəf elm mərkəzinə yola düşmə
   • Doğma diyara qayıtma
   • Bilik üçün susayanlar
    Çap versiyası  ;  PDF
    Bilik üçün susayanlar
    Həzrət Ayətullah Haşimi Rəfsəncani böyük rəhbərin elmi uğurları barədə belə buyurur: “Mən bir şahid olaraq deməliyəm ki, 1338, yaxud 1339-cu ildən etibarən onun xidmətində olmuşam, dərslərdə iştirak edir və xeyli mübahisələr edirdik. Bu gün bizim aramızda olanlardan heç biri onun ictihadı barədə tərəddüd etmirlər. Həmin günlər Ayətullah Xameneyi onlardan yüksəkdə olmasa da, aşağı səviyyədə də deyildi. Həm dərsləri yaxşı mənimsəyirdi, həm də yaxşı nəticələr çıxarırdı. Son zamanadək mübarizələrinə baxmayaraq mütaliəni, fiqh işlərini və dərsləri unutmamışdır”.
    Həzrətin dərsə və mövzulara marağı elə səviyyədə idi ki, bir dəfə Qum Elmi Mərkəzinin alimlərindən bir neçəsi ondan ölkə rəhbərliyini bitirdikdən sonrakı planları barədə soruşduqda o buyurdu:
    – İnşaallah, Qum şəhərinə gələcəyəm və orada illərlə intizarında olduğum işlərlə (dərs və müzakirələrlə) məşğul olacağam.

   • Böyük dini rəhbərin əsərləri
   • Siyasi mübarizələr dövrü
   • İmam Xomeyni ilə birlikdə 1341-ci ilin siyasi mübarizələri
   • İşgəncə illəri
   • Başqa bir cəhd
   • Başqa bir sürgün
   • Yeddi saat ayaq üstündə çıxış etdi və kommunistlərin mənhus planı nəticəsiz qaldı
  • İKİNCİ FƏSİL – İDRAKIN AÇARI
  • ÜÇÜNCÜ FƏSİL – DOST SÖZÜ
  • DÖRDÜNCÜ FƏSİL – USTADIN HÜZURUNDA
  • BEŞİNCİ FƏSİL – ŞƏRİƏT ELMİNDƏ YÜKSƏK SƏVİYYƏYƏ ÇATMA
  • İstifadə olunan ədəbiyyat
700 /