Ali Məqamlı Rəhbərin informasiya bloku
Oxu / Yüklə:

Böyük Dini Rəhbərin həyat və fəaliyyəti

 • BÖYÜK DİNİ RƏHBƏRİN HƏYAT VƏ FƏALİYYƏTİ
  • Ön söz
  • BİRİNCİ FƏSİL – GÜNƏŞİN DOĞMASI
   • Günəşin doğması
   • İlk uşaqlıq günləri
   • Məktəbə və ibtidai təhsilə doğru
   • Susuzdan da susuz
   • Dini dərslərin öyrənilməsi
   • Tədris kürsüsündə
   • Ustadların hüzurunda
   • Nəcəf elm mərkəzinə yola düşmə
   • Doğma diyara qayıtma
   • Bilik üçün susayanlar
   • Böyük dini rəhbərin əsərləri
    Çap versiyası  ;  PDF
    Böyük dini rəhbərin əsərləri
    Həzrət Ayətullah Xameneyinin qələmə aldığı əsərlər çoxdur və onlardan bəziləri çap olunmuşdur:
    – Həzrətin “Əl-cihad” kitabının Xaric dərsi;
    – Recal elmi haqda dörd kitab;
    – Gələcək İslamın sayəsində;
    – Namazın dərinliyindən;
    – “Nəhcül-bəlağə”yə qayıdış;
    – Beş cilddə sual və cavab;
    – “Nəhcül-bəlağə”dən dərslər;
    – Əxlaq dərsi;
    – İmam Sadiqin (ə) həyatına bir baxış;
    – İmam Rzanın (ə) siyasi şəxsiyyəti;
    – İmamların həyatında mübarizə elementləri;
    – Səbr etmə haqda söhbət;
    – Vəhdət və partiyalaşma barədə söhbət;
    – Müsəlmanlar Hindistan hərəkatında;
    – Ələvi hökuməti haqda söhbət;
    – İslam inqilabında və peyğəmbərlərin hərəkatlarında rəqib qruplar;
    – Məzlumluq fəryadı;
    – Müsahibələr;
    – İmam Həsənin (ə) sülhü – tarixin möhtəşəm qəhrəmanlıq səhifəsi;
    – Şəhidlik ətri;
    – Dini mərkəzin missiyası;
    – Cümə məktəbində;
    – Qəbəsat ən-Nur;
    – İstiftalar;
    – Günəşin cilvəsi;
    – İmamın yolu bizim yolumuzdur;
    – Böyük dini rəhbərin incəsənətə baxışı;
    – Doktor Mustafa Çəmranın fəaliyyəti, cihadı və şəhadəti;
    – Böyük dini rəhbərin xəbərdarlıqları;
    – İlk şəhid – Ayətullah Mustafa Xomeyni;
    – İmam Səccadın (ə) həyatı haqda təhqiqatlar;
    – Vilayət hədisi (Böyük dini rəhbərin bəyanatlarının toplusu – bir neçə cilddə).
    Böyük dini rəhbərin daha bir neçə mühüm əsəri çapa hazırlanmışdır və ümidvarıq ki, bugünkü nəsil onun mənəvi yazılarından lazımınca istifadə edəcək.

   • Siyasi mübarizələr dövrü
   • İmam Xomeyni ilə birlikdə 1341-ci ilin siyasi mübarizələri
   • İşgəncə illəri
   • Başqa bir cəhd
   • Başqa bir sürgün
   • Yeddi saat ayaq üstündə çıxış etdi və kommunistlərin mənhus planı nəticəsiz qaldı
  • İKİNCİ FƏSİL – İDRAKIN AÇARI
  • ÜÇÜNCÜ FƏSİL – DOST SÖZÜ
  • DÖRDÜNCÜ FƏSİL – USTADIN HÜZURUNDA
  • BEŞİNCİ FƏSİL – ŞƏRİƏT ELMİNDƏ YÜKSƏK SƏVİYYƏYƏ ÇATMA
  • İstifadə olunan ədəbiyyat
700 /