Ali Məqamlı Rəhbərin informasiya bloku
Oxu / Yüklə:

ŞƏRİ SUALLARA CAVABLAR

 • Təqlidin hökmləri
  • Üç yol: Ehtiyat, ictihad, təqlid
  • Təqlidin şərtləri
  • İctihadın və ə`ləmliyin sübuta yetməsi yolları Müctəhidin fətvasını əldə etməyin yolları
  • Üdul etmək – yəni təqlidi bir müctəhiddən başqa bir müctəhidə dəyişmək
  • Dünyasını dəyişmiş müctəhidin təqlidində qalmaq
  • Müxtəlif məsələlər
   Çap versiyası  ;  PDF
    
   Müxtəlif məsələlər

    

   Sual 46: “Müqəssir cahil” kimə deyilir?
   Cavab: Müqəssir cahil o şəxsə deyilir ki, öz cəhalətindən xəbərdardır və bunu aradan qaldırmaq yollarını da bilir, amma şəriət hökmlərini öyənməkdə səhlənkarlıq edir.

    

   Sual 47: “Qasir cahil” kimə deyilir?
   Cavab: “Qasir cahil” o şəxsə deyilir ki, cahil (biliksiz və məlumatsız) olduğunu ümumiyyətlə bilmir, yaxud cahil olduğunu bilir, amma cəhalətini aradan qaldırmaq üçün bir yolu yoxdur.

    

   Sual 48: “Ehtiyat-vacib” ifadəsi hansı mənanı bildirir?
   Cavab: Ehtiyat ünvanında müəyyən bir işi yerinə yetirmək və ya tərk etməyin vacibliyini bildirir.

    

   Sual 49: Bəzi fətvalarda işlənən “maneəsi vardır” (فِیهِ اِشْکَالٌ) ifadəsi “haramlığ”a dəlalət edirmi?
   Cavab: Bu ifadə müxtəlif yerlərdə müxtəlif mənaları bildirir. Əgər bir işin icazəsi xüsusuda “maneəsi vardır” deyilərsə, əməl məqamında haramlığa dəlalət edir.

    

   Sual 50: “Maneəsi vardır” mənasını bildirən “فِیهِ اِشْکَالٌ”, “مُشْکِلٌ”, “لَا یَخْلُوا مِنْ اِشْکَالٍ” ifadələri və “maneəsi yoxdur” mənasını bildirən “لَا اِشْکَالَ فِیهِ” ifadəsi fətvadır, yoxsa ehtiyat?
   Cavab: “Maneəsi vardır” mənasını bildirən ifadələr ehtiyata, “maneəsi yoxdur” mənasını bildirən ifadə isə fətvaya dəlalət edir.

    

   Sual 51: “İcazə verilmir” və “haramdır” hökmləri arasındakı fərq nədir?
   Cavab: Əməl məqamında bu ikisi arasında fərq yoxdur.

    

  • Mərcəiyyət və rəhbərlik
  • Vəliyyi-fəqih və hakimin hökmü
 • Təharətin hökmləri
 • Namazın hökmləri
 • Orucun hökmləri
 • Xümsün hökmləri
 • Cihad
 • Əmr bil-məruf (yaxşı işlərə dəvət) və nəhy ənil-munkər (pis işlərdən çəkindirmə)
 • Haram qazanclar
 • Şahmat və qumar alətləri
 • Musiqi və ğina
 • Rəqs
 • Əl çalmaq
 • Naməhrəmin videogörüntüsü və fotoşəkli
 • Peyk antena
 • Teatr və kinofilm
 • Rəssamlıq və heykəltəraşlıq
 • Sehr etmək, fokus göstərmək, ruhları və cinləri çağırmaq
 • Hipnotizm
 • Bəxt oyunları (lotoreya)
 • Rüşvət
 • Tibbə aid məsələlər
 • Elm öyrənmək və öyrətməyin qaydaları
 • Müəllif hüquqları
 • Qeyri-müsəlman ilə ticarət
 • Zalım dövlətdə hansısa bir peşədə işləmək
 • Şöhrət geyimi və geyimin hökmləri
 • Qərb mədəniyyətini təqlid etmək
 • Casusluq, xəbərçilik, sirri ifşa etmək
 • Tütün məmulatları və narkotik maddələrin istifadəsi
 • Saqqalı qırxmaq
 • Günah məclisində iştirak etmək
 • Dua yazmaq və istixarə etmək
 • Dini ayinlərin və mərasimlərin qorunması
 • İhtikar və israf
 • Alğı-satqı və sövdələşmənin hökmləri
 • Ribanın (sələm) hökmləri
 • Şuf`ə haqqı
 • İcarə
 • Zaminlik
 • Girov
 • Şəriklik
 • Hədiyyə
 • Borc
 • Sülh (Razılaşma)
 • Vəkillik və həvalə etmək
 • Sədəqə
 • Ariyə və əmanət
 • Vəsiyyət
 • Qəsb
 • Həcr və büluğun nişanələri
 • Müzaribə
 • Bankın hökmləri
 • Sığorta
 • Dövlət qanunları
 • Vəqf
 • Qəbiristanlığın hökmləri
700 /