Ali Məqamlı Rəhbərin informasiya bloku
Oxu / Yüklə:

ŞƏRİ SUALLARA CAVABLAR

 • Təqlidin hökmləri
  • Üç yol: Ehtiyat, ictihad, təqlid
  • Təqlidin şərtləri
  • İctihadın və ə`ləmliyin sübuta yetməsi yolları Müctəhidin fətvasını əldə etməyin yolları
  • Üdul etmək – yəni təqlidi bir müctəhiddən başqa bir müctəhidə dəyişmək
  • Dünyasını dəyişmiş müctəhidin təqlidində qalmaq
  • Müxtəlif məsələlər
  • Mərcəiyyət və rəhbərlik
   Çap versiyası  ;  PDF
    
   Mərcəiyyət və rəhbərlik

    

   Sual 52: Siyasi, ictimai və mədəni məsələlərdə vəliyyi-fəqihin (müsəlmanların rəhbəri) fətvası ilə mərcəyi-təqlidin fətvası bir-birinə zidd olduqda, müsəlmanların şəri vəzifəsi nədir? Elə bir meyar vardırmı ki, onun əsasında hansı məsələdə vəliyyi-fəqihin və hansı məsələdə mərcəyi-təqlidin verdiyi hökmə əməl edəcəyimizi bilək? Məsələn, əgər musiqi məsələsində mərcəyi-təqlidin nəzəri ilə vəliyyi-fəqihin nəzəri bir-birinə zidd olarsa, kimin nəzərinə əməl etmək vacibdir və kifayət edir? Ümumiyyətlə, vəliyyi-fəqihin nəzəri mərcəyi-təqlidin nəzərindən önəmli olduğu hökumət əmrləri hansılardır?
   Cavab: İslam ölkəsinin idarə edilməsinə və bütün müsəlmanlara aid olan məsələlərdə vəliyyi-fəqihin nəzərinə əməl olunmalıdır. Amma sırf fərdi məsələlərdə hər bir mükəlləf öz mərcəyi-təqlidinin fətvasına əməl etməlidir.

    

   Sual 53: Bildiyiniz kimi, “Usuli-fiqh” elmində “mutəcəzzi ictihad”[1] adlı bir məsələdən bəhs olunur. İmam Xomeyninin (r.ə) mərcəiyyəti rəhbərlikdən ayırması, “mutəcəzzi ictihad” məsələsinə aiddirmi?
   Cavab: Vəliyyi-fəqihin rəhbərliyi ilə mərcəyi-təqlidin mərcəiyyətinin bir-birindən ayrılmasının, “mutəcəzzi ictihad” məsələsinə aidiyyatı yoxdur.

    

   Sual 54: Əgər mən mərcəyi-təqlidlərdən birinə təqlid edirəmsə və bu halda vəliyyi-fəqih zalım kafirlərə qarşı müharibə və ya cihad əmri verərsə, lakin mənim mərcəyi-təqlidim müharibədə iştirak etməyə icazə vermirsə, mən mərcəyi-təqlidimin nəzərinə əməl etməliyəmmi?
   Cavab: İslam ölkəsinin ümumi məsələlərində - belə ki, bu məsələlərdən biri kafirlər və təcavüzkar hegemonlar qarşısında İslamı və müsəlmanları müdafiə etməkdir – vəliyy-fəqihin əmrinə əməl etmək vacibdir.

    

   Sual 55: Vəliyyi-fəqihin əmrinə və ya fətvasına əməl etmək nə dərəcədə əhəmiyyətlidir? Əgər vəliyyi-fəqihin nəzəri ilə ə`ləm mərcəyi-təqlidin nəzəri bir-birinə zidd olsa, kimin nəzəri önəmlidir?
   Cavab: Vəliyyi-fəqihin əmrinə əməl etmək hamıya vacibdir və mərcəyi-təqlidin fətvası vəliyyi-fəqihin əmrinin qarşısını ala bilməz.
    

   [1] Yəni fiqhin müəyyən bir bölümündə və ya bölümlərində ictihada çatmaq.
  • Vəliyyi-fəqih və hakimin hökmü
 • Təharətin hökmləri
 • Namazın hökmləri
 • Orucun hökmləri
 • Xümsün hökmləri
 • Cihad
 • Əmr bil-məruf (yaxşı işlərə dəvət) və nəhy ənil-munkər (pis işlərdən çəkindirmə)
 • Haram qazanclar
 • Şahmat və qumar alətləri
 • Musiqi və ğina
 • Rəqs
 • Əl çalmaq
 • Naməhrəmin videogörüntüsü və fotoşəkli
 • Peyk antena
 • Teatr və kinofilm
 • Rəssamlıq və heykəltəraşlıq
 • Sehr etmək, fokus göstərmək, ruhları və cinləri çağırmaq
 • Hipnotizm
 • Bəxt oyunları (lotoreya)
 • Rüşvət
 • Tibbə aid məsələlər
 • Elm öyrənmək və öyrətməyin qaydaları
 • Müəllif hüquqları
 • Qeyri-müsəlman ilə ticarət
 • Zalım dövlətdə hansısa bir peşədə işləmək
 • Şöhrət geyimi və geyimin hökmləri
 • Qərb mədəniyyətini təqlid etmək
 • Casusluq, xəbərçilik, sirri ifşa etmək
 • Tütün məmulatları və narkotik maddələrin istifadəsi
 • Saqqalı qırxmaq
 • Günah məclisində iştirak etmək
 • Dua yazmaq və istixarə etmək
 • Dini ayinlərin və mərasimlərin qorunması
 • İhtikar və israf
 • Alğı-satqı və sövdələşmənin hökmləri
 • Ribanın (sələm) hökmləri
 • Şuf`ə haqqı
 • İcarə
 • Zaminlik
 • Girov
 • Şəriklik
 • Hədiyyə
 • Borc
 • Sülh (Razılaşma)
 • Vəkillik və həvalə etmək
 • Sədəqə
 • Ariyə və əmanət
 • Vəsiyyət
 • Qəsb
 • Həcr və büluğun nişanələri
 • Müzaribə
 • Bankın hökmləri
 • Sığorta
 • Dövlət qanunları
 • Vəqf
 • Qəbiristanlığın hökmləri
700 /