Ali Məqamlı Rəhbərin informasiya bloku
Oxu / Yüklə:

ŞƏRİ SUALLARA CAVABLAR

 • Təqlidin hökmləri
 • Təharətin hökmləri
 • Namazın hökmləri
 • Orucun hökmləri
 • Xümsün hökmləri
 • Cihad
 • Əmr bil-məruf (yaxşı işlərə dəvət) və nəhy ənil-munkər (pis işlərdən çəkindirmə)
 • Haram qazanclar
 • Şahmat və qumar alətləri
 • Musiqi və ğina
 • Rəqs
 • Əl çalmaq
 • Naməhrəmin videogörüntüsü və fotoşəkli
 • Peyk antena
 • Teatr və kinofilm
 • Rəssamlıq və heykəltəraşlıq
 • Sehr etmək, fokus göstərmək, ruhları və cinləri çağırmaq
 • Hipnotizm
 • Bəxt oyunları (lotoreya)
 • Rüşvət
 • Tibbə aid məsələlər
 • Elm öyrənmək və öyrətməyin qaydaları
 • Müəllif hüquqları
 • Qeyri-müsəlman ilə ticarət
 • Zalım dövlətdə hansısa bir peşədə işləmək
 • Şöhrət geyimi və geyimin hökmləri
 • Qərb mədəniyyətini təqlid etmək
 • Casusluq, xəbərçilik, sirri ifşa etmək
 • Tütün məmulatları və narkotik maddələrin istifadəsi
 • Saqqalı qırxmaq
 • Günah məclisində iştirak etmək
 • Dua yazmaq və istixarə etmək
 • Dini ayinlərin və mərasimlərin qorunması
 • İhtikar və israf
 • Alğı-satqı və sövdələşmənin hökmləri
 • Ribanın (sələm) hökmləri
 • Şuf`ə haqqı
 • İcarə
 • Zaminlik
 • Girov
 • Şəriklik
 • Hədiyyə
 • Borc
 • Sülh (Razılaşma)
 • Vəkillik və həvalə etmək
 • Sədəqə
 • Ariyə və əmanət
 • Vəsiyyət
 • Qəsb
 • Həcr və büluğun nişanələri
 • Müzaribə
 • Bankın hökmləri
 • Sığorta
 • Dövlət qanunları
 • Vəqf
  • Vəqfin şərtləri
  • Vəqf qəyyumunun şərtləri
  • Vəqf edilən əmlakın şərtləri
  • “Moqufun-ələyh”in şərtləri
  • Vəqf olunan şеyin şərtləri
  • Vəqfin hökmləri
  • Həbs
   Çap versiyası  ;  PDF
    
   Həbs[1]

    

   Sual 2086: Əgər bir şəxs özünün torpaq sahəsini müəyyən müddətə vəqf üçün düzgün olan bir məqsədə həbs etsə, bu ümidlə ki, həbs müddəti başa çatdıqdan sonra torpaq sahəsi ona qaytarılacaqdır, müddət başa çatdıqdan sonra torpaq sahəsi ona qaytarılmalıdırmı və o, bu mülkdən digər əmlakı kimi istifadə etmək haqqına malikdirmi?
   Cavab: Əgər torpaq sahəsi həbs edən şəxsin şəri əmlakı olarsa və o, bu torpaq sahəsini şəri qaydalar əsasında həbs edərsə, bu həbs düzgündür və həbsin şəri hökmləri bu torpaq sahəsinə aid olacaqdır. Həbs müddəti başa çatdıqdan sonra mülk həbs edən şəxsə qaytarılır və onun digər əmlakı hökmündədir. Buna görə də, bu torpaq sahəsinin gəliri və məhsulu onun əmlakıdır.

    

   Sual 2087: Əgər bir şəxs sahibi olduğu mülkü vəqf üçün düzgün olan bir məqsədə daimi həbs etsə, yaxud bir şəxs irsinin üçdə biri olan əmlakın daimi qorunmasını vəsiyyət və onun gəlirinin hansı məqsədə sərf edilməsini müəyyən etsə - amma varislər bunu irs ünvanında öz aralarında bölüşdürsələr və öz adlarına rəsmi qeydiyyata salsalar, yaxud da şəri icazə olmadan onu başqa şəxsə satsalar - vəqfi əmlaka, sulara, torpaqlara sahiblənmənin və onların alğı-satqısının haramlığı sözügedən əmlaka da şamil olurmu?
   Cavab: Əmlaka sahiblənmənin və alğı-satqısının haramlığı baxımından daimi həbs edilən mülk və ya irsin üçdə biri vəqf hökmündədir. Bu əmlakın irs ünvanında varislər arasında bölüşdürülməsi, həmçinin onun alğı-satqısı düzgün deyildir.
    

   [1] Həbs – vəqfə oxşar bir əqddir, amma vəqf ilə fəqrli cəhətləri vardır. Məsələn, burada əmlak, həbs edən şəxsin mülkiyyətindən xaric olmur. Həqiqətdə, həbs, bir növ müəyyən şərtlər altında başqasının əmlakından istifadə etmək haqqını yaradır.
  • Vəqfin əmlakın satılması və ya vəqfin dəyişdirilməsi
 • Qəbiristanlığın hökmləri
700 /