Ali Məqamlı Rəhbərin informasiya bloku
Oxu / Yüklə:

Böyük Dini Rəhbərin həyat və fəaliyyəti

 • BÖYÜK DİNİ RƏHBƏRİN HƏYAT VƏ FƏALİYYƏTİ
  • Ön söz
  • BİRİNCİ FƏSİL – GÜNƏŞİN DOĞMASI
  • İKİNCİ FƏSİL – İDRAKIN AÇARI
   • Xidmət göstərməyin iftixarı
   • “1323-cü il – bizim məktəbə getdiyimiz ilk günlər”
   • “Yazıq, könlünü xoş edirdi”
   • “Bizi ibtidai məktəbə apardıqları ilk gün”
   • “Anam bizim əmmaməmizi sarıyırdı”
   • “İbtidai məktəbin II-III sinfindən başımıza əmmamə qoydular”
   • “İbtidai məktəbdə istifadə etdiyim kitablar”
   • “O qədər mütaliə edirdim ki, azan səsini də eşitmirdim”
   • “Qəflətən özümü qorxutdum”
   • Bədii zövq və onun tənqidi
   • Arpa çörəyi
   • İki anadan səkkiz bacı və qardaş
   • Ata ocağı
   • “Atamın köhnə paltarları”
   • Minbəri yamsılama
   • Ata xətrinə Allahla sövdələşmə
   • “Həyatımın unudulmayan günü”
    Çap versiyası  ;  PDF
    “Həyatımın unudulmayan günü”
    Böyük dini rəhbər 1331-1332-ci illərdə mübarizə meydanına və siyasi məsələlərə qatılması barədə buyurur:
    – Siyasi mübarizə meydanına və siyasi məsələlərə qatılmaqla əlaqədar olaraq qeyd etmək istərdim ki, 1331-1332-ci illərdə mərhum Nəvvab Səfəvinin Məşhədə gəldiyini eşitdim. Həmin vaxt gizli bir cazibə qüvvəsi məni mərhum Nəvvaba tərəf çəkirdi və mən onu görmək istəyirdim. Bizə bildirdilər ki, Nəvvab mənim də tələbə olduğum Süleymanxan mədrəsəsinə gəlmək istəyir. O gün mərhum Nəvvabın Süleymanxan mədrəsəsinə gəlməsi mənim həyatımda unudulmayan günlərdən biri idi.
    O, başlarında xüsusi olaraq dəri papaq olan bir qrup İslam fədaisi ilə mədrəsəyə daxil olanda həyətdə dayanıb şüar deyə-deyə çıxış etməyə başladı. Çıxışının məğzi isə bundan ibarət idi ki, İslam dini yaşamalıdır və İslam hakimiyyətə gəlməlidir. O, çox əsəbi halda ingilis şahını və məmləkətin məsul şəxslərini yalançılıqda ittiham edərək dedi: “Bu məsul şəxslər müsəlman deyillər”.
    Mən həyatımda ilk dəfə olaraq mərhum Nəvvabın dilindən bu sözləri eşidirdim. Həmin sözlər o qədər ürəyimə yatdı ki, həmişə onunla bir yerdə olmaq qərarına gəldim. O zaman bildirildi ki, sabah cənab Nəvvab Mehdiyyədən Nəvvab mədrəsəsinə gələcəkdir. Ertəsi gün mərhum Nəvvab icmanın nümayəndələri ilə Mehdiyədən Nəvvab mədrəsəsinə tərəf hərəkət etdi və yol üstündə adamlara müraciət edərək uca səslə şüarlar söyləyir və deyirdi: “Mənim qeyrətli müsəlman qardaşlarım, İslam hakimiyyətdə olmalıdır”.
    O, Nəvvab mədrəsəsinə daxil olub orada bütün gücü ilə geniş və həyəcanlı nitq söylədi. O, nitqini başa vurduqdan sonra ona camaat namazına başçılıq etmək təklif olundu və o, bu təklifi qəbul etdi. Beləcə, namazı onun rəhbərliyi ilə qıldıq və bundan sonra mərhum Nəvvab Məşhəddən getdi. Biz bundan sonra ondan xəbər tuta bilmədik və yalnız sonradan onun ölüm xəbəri Məşhədə çatdırıldı. Onun ölüm xəbəri Məşhədə yetişəndə biz qəzəbdən həyəcanlandıq. Belə ki, mədrəsənin həyətində şüarlar söylədik, şah haqqında xoşagəlməz sözlər işlətdik. Burada ən maraqlı cəhət odur ki, mərhum Ayətullah Hacı Şeyx Haşim Qəzvini Məşhəddə yeganə ruhani idi və məhz o, kifayət qədər azad düşüncəli insan olduğundan Nəvvabın öldürülməsi ilə əlaqədar olaraq öz etiraz səsini ucaltdı. Dərs zamanı mərhum Nəvvab Səfəvinin və onun silahdaşlarının hakim rejim tərəfindən qətlə yetirilmələrini kəskin şəkildə tənqid etdi. O, bu şəxslərin qətlə yetirimələrindən təəssüfləndiyini qeyd edərək bildirdi: “Məmləkətimizdə iş o yerə gəlib çatmışdır ki, həqiqəti söylədiklərinə görə öz peyğəmbər övladlarını öldürürlər”.
    Ona görə də həmin vaxtdan etibarən mərhum Nəvvabın vasitəsilə inqilabın ilkin qığılcımları özünü büruzə verməyə başladı. Şübhə etmirəm ki, mərhum Nəvvab bizim ürəyimizdə ilk atəşi alovlandırdı. Buna görə də mərhum Nəvvabın qətlə yetirilməsi vəziyyəti dəyişdirdi və bu, 1334 və 1335-ci ildə bizim mübarizəmizin ilkin hərəkatına səbəb oldu. Həmin vaxt Fərrux adlı bir ostandar Məşhədə gəlmişdi və o, dini normalara və qaydalara heç bir ehtiram göstərmirdi. Məhərrəm və səfər aylarında Məşhəddə kino-teatrların fəaliyyətinin dayandırılmasının adi hal olmasına baxmayaraq, öncə məhərrəm ayının 14-dək istirahət elan etdi. Həmin vaxt baş verən hay-küydən sonra isə bu müddəti ayın 20-dək artırdı. Bununla belə, biz bir neçə nəfər əyləşib insanları xeyir əməllərə çağırmaq məqsədilə bir müraciət yazdıq və onu poçt vasitəsilə müxtəlif ünvanlara göndərdik.

    1 Həzrət Ayətullah Xameneyinin ictihada yetişməsi haqda görkəmli alimlərin və fəqihlərin fikri, II nəşr, səh.42-43

   • “Məni elə məsxərəyə qoydular ki, dostum da xəcalət çəkdi”
   • Feyziyyə hekayəti
   • “Bunlar gedəcəklər, siz isə qalacaqsınız”
   • Xalqın münasibəti
   • “Pis olmadı, xeyli vaxt idi ki, çənəmi görməmişdim”
   • “Təhqir etmək üçün onların üzünə sillə vururdular”
   • Yanlış və ağılsız bir təhlil
   • “Adamlar mənim adımı İmam Xomeyninin adı ilə qarışdırır və deyirdilər: İmam Xomeyni gəlib...”
   • “Özümüz son gecə bölərik”
   • “Gözlə, onun dövlətinin sabahı açılsın...”
   • Məşhəddə İmam Həsən Muctəba (ə) məscidində imamlıq
   • Məşhədin Kəramət məscidində imamlıq etmə
   • Kəramət məscidi Ceyrofta sürgündən sonra əsas fəaliyyət mərkəzi idi
   • Həmin hadisələr inqilab günlərinin tarixini yaradırdı
   • Adamlar 50 kalibrli güllələrə tuş gəldilər
   • Tehran universitetindəki bəstə girmə Məşhəddəki bəstin nəticəsi idi
   • Yetmiş tümən, velosiped və ya kostyum
   • “Mən heç kimə söz vermədim, istefa verməsə, qəbul etmərəm”
   • “Tehranlıların Allahu-Əkbər fəryadını eşitdim”
   • “Gərək Tehrana gedəm”
   • On beş ildən sonra yürüş
   • “Mənim heç bir otaqda xüsusi stulum olmayıb”
   • “Mən çay dəmləməyi yaxşı bacarıram”
   • “Əksər gecələrimiz həyəcanlı olurdu”
   • İmamın (r) vaxtında qəbul etdiyi qərar
   • Bura İran İslam inqilabının radiosudur
   • İlk qələbədən sonra
   • Bir enlikürək ordu generalı daxil oldu
   • Baş nazir kim olsun?
   • Böyük dini rəhbərin ABŞ-a münasibətdə tutduğu mövqe
   • Nə üçün xalq “Amerikaya ölüm!” ifadəsindən əl çəkmir?
   • “Həft tir” meydanında baş verən böyük nümayiş
   • Müvəqqəti hökumət ABŞ-ın mənafeyini açıq şəkildə müdafiə edirdi
   • “Mənim üçün çox təəccüblü idi”
   • İmamın xəttini davam etdirən tələbələrin ABŞ-ın casusluq yuvasının ələ keçirilməsində inqilabi addımı
   • “Tələbələr təklif etdilər ki, mən həmin şəxs olum”
   • İkinci inqilab
   • “Liberallar deyinə-deyinə həmin yaraya əlac axtarırdılar”
   • “İnqilab Şurasında həmin tələbələrin addımını müdafiə edirdik”
   • Amerika hər şeyi əldən verdi
   • Sadəlövhlük məsələsi və Amerika ilə müzakirə
   • “Mən Amerika ilə müzakirənin əleyhinəyəm”
   • “Amerikadan qorxmadığınızı bilirik, bizi özünüzlə müqayisə etməyin”
   • Şəhid Nujə meydanında çevriliş macərası
   • İnqilabın böyük fədaisi
   • “Mən həmişə istəmişəm ki, siz (fədailər) ən yaxşılardan olasınız”
   • İslam inqilabının rəhbəri 7 tir hadisəsi haqda
   • Döyünən ürək
   • “Bura İslamın mərkəzidir”
   • “Siz yaşayın”
   • “Həyatımızın ən ağır məqamları”
   • Gecə saat 10:20-də
   • İmamın gördüyü hər bir iş Allah qiyamı məqsədi daşıyırdı
   • İmamın “Kumeyl” duası və şəban munacatına bağlılığı
   • İran nümayəndə heyətində İmamı görür və onun ətrini alırdı
   • “Əqidə qoruyucuları ona diqqət yetirməlidirlər”
   • “Bu, mənim etiqadımdır”
   • “Çalışın ki, dinin şöləsi aşağı düşməsin”
   • “Gördün, bu uşaqlar nə etdilər?”
   • Sevincin təsiri
   • “Mən özüm işləri görər və ağır yükləri öz çiynimə götürərəm”
   • “Minbərdə oturduğu ilk gün ağladı”
   • “İlahi bir qüvvə bizə yardım edir”
   • İmamın verdiyi böyük dərs
   • “Hər bir şey bizim borcumuz idi”
   • “Bizim həyatımız bu şeylərə uyğunlaşmamışdı”
   • “Əgər düyü yoxdursa, düyü yemərik”
   • Hacıxanımın sağlamlığı üçün salavat
   • “Bu bahalıqda bananı mənə almısan?”
   • Çörəkxanada başqalarının hüququna riayət etmə
   • “Evin fasadını düzəltməyə ehtiyac yoxdur”
   • “Voleybolu çox xoşlayırdım”
   • Məhəbbətdən yaranan göz yaşları
   • “Ölkəmiz müharibə vəziyyətindədir”
   • Həmin əvvəlki məhəbbət və əvvəlki həvəs
   • “Səni cəddimə and verirəm, bir söz də demə”
   • “Mənim o ağadan heç bir şikayətim yoxdur”
   • “Mən sizdən xahiş edirəm”
   • Qənaət
   • “Namazımın vaxtını ötürmək istəmirəm”
   • “Elə ağlayırdı ki, çiyinləri də tərpənirdi”
   • İmamın (r) böyük dini rəhbərə xüsusi qayğı göstərməsi
   • Azan səsi ruhdan düşmüş könülləri ruhlandırır
   • İstixarə
   • Müqəddəs Cəmkəran məscidi
   • Ağa və şəhidlər
   • İdman
   • Şəhid ailəsi ilə görüş
   • Əmmamənin mənəvi çəkisi çox böyükdür
   • “İslam sisteminin qılınc və qamçısının olmadığını düşünənlər səhv edirlər”
   • Novruz – bəşər tarixində yeni gün
   • “Gedin və həmin döşənəcəkləri gətirin”
   • Sadə yaşama tərzi
   • Mayasız fətirdir
   • Şagird müəlliminin nökəri kimi olmalıdır
   • Məntiqsiz və sadəlövhlüklə irəli sürülən arqument bəladır
   • “Radio və televiziyada ayıq olun ki, aşağıdakı üç eybdən qoruna biləsiniz”
   • “Çox qeyri-adi dualardır”
   • “Pərvərdigara, sənə təvəkkül edirəm”
  • ÜÇÜNCÜ FƏSİL – DOST SÖZÜ
  • DÖRDÜNCÜ FƏSİL – USTADIN HÜZURUNDA
  • BEŞİNCİ FƏSİL – ŞƏRİƏT ELMİNDƏ YÜKSƏK SƏVİYYƏYƏ ÇATMA
  • İstifadə olunan ədəbiyyat
700 /