Ali Məqamlı Rəhbərin informasiya bloku
Oxu / Yüklə:

Rəhbərin çağırışı

 • İmam Xomeyni (r.ə)
 • Həcc
 • Fələstin
 • İctimai azadlıq
 • Qadınlar
 • İslam dövlətinin xüsusiyyətləri
  • Əməlisaleh
  • Vicdanlı təbliğat
   Çap versiyası  ;  PDF

   Vicdanlı təbliğat

   Möhtərəm namizədlər özlərinin seçki platformasını təqdim edərkən vicdanlı olmalıdırlar. Onlar təsdiq və inkar edərkən haqqı, düzgünlüyü rəhbər tutmalıdırlar.  Bəzən insan eşitdiyi sözlərin prezidentliyə namizədliyini irəli sürmüş, yaxud belə bir məsuliyyəti boynuna götürməyə meyilli olan bir şəxsin ağzından haqlı, düzgün olaraq çıxdığına heç cür inana bilmir. Bəzən insan qəribə sözlər, inanılmaz ittihamlar eşidir. Belə sözlər camaatı narahat etməklə yanaşı, heç kəsi inandırmır və xalqın onları deyən şəxsə qarşı meyillənməsinə də səbəb olmur! Möhtərəm namizədlər diqqətli olmalıdırlar ki, ictimaiyyətin təfəkkürünə mənfi təsir göstərməsinlər. Ona-buna bu qədər yalanlar isnad etmək reallıqdan uzaq olmaqla yanaşı, həm də insanların təfəkkürünə təxribatçı təsir göstərir. Bütün bunlar reallığın tam əksinədir. Mən özüm ölkədəki vəziyyət barədə həmin cənablardan daha çox və daha yaxşı xəbərdar olduğuma görə bilirəm ki, onların ölkədəki ümumi və iqtisadi vəziyyət barədə tənqid adı altında söylədiklərinin əksəriyyəti həqiqətdən tamamilə uzaqdır. Onlar yanılırlar! İnşallah ki, bu, bir yanlışlıqdır! Ümidvarıq ki, Uca Yaradan bu xalqın taleyinə mükəmməl xeyir, salamatlıq və abadlıq yazmış olsun!

   Sənəndəcin “Azadlıq” meydanında Kürdüstan vilayətinin əhalisindən ibarət böyük bir izdihamın qarşısında söylənən bəyanat (22.02. 1388)

  • Həqiqi kimlik və əsl ləyaqət
  • Xalqa xidmət işində ciddilik və məsuliyyət
  • Şüar və deviz
  • Antiimperializm
  • Milli şərəf və heysiyyəti uca tutmaq
  • Düşmənlərin zorakılığı və yersiz tələbkarlığı qarşısında müqavimət göstərmək
  • Sekularizm təmayüllərinin nüfuzunun qarşısını almaq
  • Dəyişikliklər etmək əzmi
  • Dünya arenasındakı hegemon qüvvələrə qarşı mübarizədə hücuma keçmək əzmi
  • Xalqa yaxın olmaq əhval-ruhiyyəsi
  • Sadə həyat tərzi keçirmək
  • Qanunlara riayət etmək
  • Tabeçiliyində olan kollektivə nəzarət
  • Digər hakimiyyət orqanları ilə əməkdaşlıq
  • Hakimiyyət nümayəndələrinin görkəmli şəxslər və ziyalılarla həmkarlıq etməsi
  • Mədəniyyətə diqqət göstərmək
  • Tənqidlərə qarşı diqqətli olmaq
  • “Tərəqqi və ədalət” şüarı
  • Prinsipial dövlət
  • Çoxsaylı problemləri olan ucqar məntəqələrə yardım
  • İslami dəyərlərə qəlbən bağlı olmaq
  • Sözün əsl mənasında gərgin əmək və səy göstərmək
  • Dini rəhbər tutaraq mövqe seçmək və inqilabi dəyərləri uca tutmaq
  • Ən çox sevilən dövlət
  • İqtisadi sferada müsbət istiqamətli işlərin görülməsi
700 /