Ali Məqamlı Rəhbərin informasiya bloku
Oxu / Yüklə:

Rəhbərin çağırışı

 • İmam Xomeyni (r.ə)
 • Həcc
 • Fələstin
 • İctimai azadlıq
 • Qadınlar
 • İslam dövlətinin xüsusiyyətləri
  • Əməlisaleh
  • Vicdanlı təbliğat
  • Həqiqi kimlik və əsl ləyaqət
   Çap versiyası  ;  PDF

   Həqiqi kimlik və əsl ləyaqət

   Titullar, adlar, yüksək məqamlar, vəzifə kürsüləri insanın kimliyini müəyyənləşdirmir. Sözün əsl mənasında “həqiqi kimlik və əsl ləyaqət” tamamilə başqa bir şeydir. Eynilə hədis və rəvayətlərdə buyurulduğu kimi:

   اشراف امّتى حملة القران و اصحاب اللّيل

   “Ən şərəfli, ən ləyaqətli olmaq” anlayışı maddi əsaslar üzərində dayanan quruluşlarda bir, İslam dövlətində isə başqa bir məna kəsb edir. Ən şərəfli, ən ləyaqətli o kəslərdir ki, “əshabul-leyl”dirlər (gecə əhli) ‒ yəni Allah naminə gecələr namaza durur, yaxud gecə vaxtı xalq üçün çətin işlər görürlər. Yaxud ən şərəfli insanlar o kəslərdir ki, Qurani-Kərimin daşıyıcısıdırlar, Quranla ünsiyyətdədirlər, Quranın nuru, Quranın bələdçiliyi ilə hərəkət edirlər. İslam məntiqində, İslamın dəyərlər sistemində “ən şərəfli, ən ləyaqətli” şəxslər pulu, sərvəti, ictimai mövqeyi olanlar deyil.

   Ölkə prezidenti və hökumət nümayəndələri ilə görüş (02.06. 1387)

  • Xalqa xidmət işində ciddilik və məsuliyyət
  • Şüar və deviz
  • Antiimperializm
  • Milli şərəf və heysiyyəti uca tutmaq
  • Düşmənlərin zorakılığı və yersiz tələbkarlığı qarşısında müqavimət göstərmək
  • Sekularizm təmayüllərinin nüfuzunun qarşısını almaq
  • Dəyişikliklər etmək əzmi
  • Dünya arenasındakı hegemon qüvvələrə qarşı mübarizədə hücuma keçmək əzmi
  • Xalqa yaxın olmaq əhval-ruhiyyəsi
  • Sadə həyat tərzi keçirmək
  • Qanunlara riayət etmək
  • Tabeçiliyində olan kollektivə nəzarət
  • Digər hakimiyyət orqanları ilə əməkdaşlıq
  • Hakimiyyət nümayəndələrinin görkəmli şəxslər və ziyalılarla həmkarlıq etməsi
  • Mədəniyyətə diqqət göstərmək
  • Tənqidlərə qarşı diqqətli olmaq
  • “Tərəqqi və ədalət” şüarı
  • Prinsipial dövlət
  • Çoxsaylı problemləri olan ucqar məntəqələrə yardım
  • İslami dəyərlərə qəlbən bağlı olmaq
  • Sözün əsl mənasında gərgin əmək və səy göstərmək
  • Dini rəhbər tutaraq mövqe seçmək və inqilabi dəyərləri uca tutmaq
  • Ən çox sevilən dövlət
  • İqtisadi sferada müsbət istiqamətli işlərin görülməsi
700 /