Ali Məqamlı Rəhbərin informasiya bloku
Oxu / Yüklə:

Rəhbərin çağırışı

 • İmam Xomeyni (r.ə)
 • Həcc
 • Fələstin
 • İctimai azadlıq
 • Qadınlar
 • İslam dövlətinin xüsusiyyətləri
  • Əməlisaleh
  • Vicdanlı təbliğat
  • Həqiqi kimlik və əsl ləyaqət
  • Xalqa xidmət işində ciddilik və məsuliyyət
  • Şüar və deviz
  • Antiimperializm
  • Milli şərəf və heysiyyəti uca tutmaq
  • Düşmənlərin zorakılığı və yersiz tələbkarlığı qarşısında müqavimət göstərmək
  • Sekularizm təmayüllərinin nüfuzunun qarşısını almaq
  • Dəyişikliklər etmək əzmi
  • Dünya arenasındakı hegemon qüvvələrə qarşı mübarizədə hücuma keçmək əzmi
  • Xalqa yaxın olmaq əhval-ruhiyyəsi
  • Sadə həyat tərzi keçirmək
  • Qanunlara riayət etmək
  • Tabeçiliyində olan kollektivə nəzarət
  • Digər hakimiyyət orqanları ilə əməkdaşlıq
  • Hakimiyyət nümayəndələrinin görkəmli şəxslər və ziyalılarla həmkarlıq etməsi
  • Mədəniyyətə diqqət göstərmək
  • Tənqidlərə qarşı diqqətli olmaq
  • “Tərəqqi və ədalət” şüarı
  • Prinsipial dövlət
  • Çoxsaylı problemləri olan ucqar məntəqələrə yardım
  • İslami dəyərlərə qəlbən bağlı olmaq
  • Sözün əsl mənasında gərgin əmək və səy göstərmək
  • Dini rəhbər tutaraq mövqe seçmək və inqilabi dəyərləri uca tutmaq
  • Ən çox sevilən dövlət
   Çap versiyası  ;  PDF

   Ən çox sevilən dövlət

   Mən ABŞ rəsmilərinə, bu gün Amerikanın administrasiyasını öz əlinə almış və dünyaya ağalıq iddiası edən o komandaya üzümü tutaraq bir-iki söz demək istəyirəm. Kaş ki, onlar məni eşidə, dediklərim barədə düşünə və dərk edəydilər! Mən onlara müraciət edərək belə deyirəm: “Siz özünüzü bizim dövlətimizlə müqayisə edin! Öz ölkə prezidentinizlə bizim prezidentimiz arasında müqayisə aparın! Sizin dövlət administrasiyanız hal-hazırda Birləşmiş Ştatların tarixində ölkədə ən çox nifrət qazanmış bir administrasiyadır. Bu fakt elə ABŞ-ın özündə aparılan sosial sorğular nəticəsində bütün dünyaya elan olunub. Bu gün ABŞ-da hakimiyyətdə olan dövlət administrasiyası xalqın gözündə Birləşmiş Ştatların tarixində hakimiyyətdə olmuş bütün digər hökumətlər içərisində ən mənfur sayılan bir administrasiyadır. Siz bu faktı bizim dövlətimizlə müqayisə edin! Bu gün bizim dövlətimiz isə məşrutə (konstitusiyalı dövlət quruluşu) dövründən  sonra bu günə qədər 100 il müddətində  ən çox sevilən dövlət administrasiyalarından biridir”.

   Həzrət imam Xomeyninin (r.ə) vəfatının 17-ci ildönümü ilə əlaqədar keçirilən mərasimdəki bəyanat (14.03.1385)

  • İqtisadi sferada müsbət istiqamətli işlərin görülməsi
700 /