Ali Məqamlı Rəhbərin informasiya bloku
Oxu / Yüklə:

Rəhbərin çağırışı

 • İmam Xomeyni (r.ə)
 • Həcc
 • Fələstin
 • İctimai azadlıq
 • Qadınlar
 • İslam dövlətinin xüsusiyyətləri
  • Əməlisaleh
  • Vicdanlı təbliğat
  • Həqiqi kimlik və əsl ləyaqət
  • Xalqa xidmət işində ciddilik və məsuliyyət
  • Şüar və deviz
  • Antiimperializm
   Çap versiyası  ;  PDF

   Antiimperializm

   İslam İnqilabının baxış prizmasında özünəməxsus mənası olan “antiimperializm” bu dövlətdə konkretləşdi və individuallıq kəsb etdi. “Antimperializm”in mənası dünya dövlətləri ilə düşmənçilik etmək yox, imperialistlərə, müstəmləkəçilərə qarşı çıxmaqdır. İmperializm hansı dövlətdən, hansı quruluşdan başlanğıc götürməsindən asılı olmayaraq bəşəriyyət üçün bir bəladır. Əlbəttə, bu günümüzdə ABŞ və sionizm imperializmin məskənidir. Lakin dünyanın istənilən yerində başqalarının üzərində hegemonluq iddiası edən hər hansı dövlət, yaxud toplum bəşər cəmiyyətini, insanlığın həyat sistemini böyük bir bəlaya məruz qoymaqdadır. Belə bir situasiyaya qarşı çıxış etmək isə İslam dinində bəyənilən, qəbul olunan bir davranışdır. Xoşbəxtlikdən, bunun özü də bu quruluşun qabarıq olan səciyyəvi xüsu­siy­yət­lə­rindən biridir.

   Ölkə prezidenti və hökumət nümayəndələri ilə görüş (02. 06. 1387)

  • Milli şərəf və heysiyyəti uca tutmaq
  • Düşmənlərin zorakılığı və yersiz tələbkarlığı qarşısında müqavimət göstərmək
  • Sekularizm təmayüllərinin nüfuzunun qarşısını almaq
  • Dəyişikliklər etmək əzmi
  • Dünya arenasındakı hegemon qüvvələrə qarşı mübarizədə hücuma keçmək əzmi
  • Xalqa yaxın olmaq əhval-ruhiyyəsi
  • Sadə həyat tərzi keçirmək
  • Qanunlara riayət etmək
  • Tabeçiliyində olan kollektivə nəzarət
  • Digər hakimiyyət orqanları ilə əməkdaşlıq
  • Hakimiyyət nümayəndələrinin görkəmli şəxslər və ziyalılarla həmkarlıq etməsi
  • Mədəniyyətə diqqət göstərmək
  • Tənqidlərə qarşı diqqətli olmaq
  • “Tərəqqi və ədalət” şüarı
  • Prinsipial dövlət
  • Çoxsaylı problemləri olan ucqar məntəqələrə yardım
  • İslami dəyərlərə qəlbən bağlı olmaq
  • Sözün əsl mənasında gərgin əmək və səy göstərmək
  • Dini rəhbər tutaraq mövqe seçmək və inqilabi dəyərləri uca tutmaq
  • Ən çox sevilən dövlət
  • İqtisadi sferada müsbət istiqamətli işlərin görülməsi
700 /