Ali Məqamlı Rəhbərin informasiya bloku
Oxu / Yüklə:

Rəhbərin çağırışı

 • İmam Xomeyni (r.ə)
 • Həcc
 • Fələstin
 • İctimai azadlıq
 • Qadınlar
 • İslam dövlətinin xüsusiyyətləri
  • Əməlisaleh
  • Vicdanlı təbliğat
  • Həqiqi kimlik və əsl ləyaqət
  • Xalqa xidmət işində ciddilik və məsuliyyət
  • Şüar və deviz
   Çap versiyası  ;  PDF

   Şüar və deviz

   Dövlətin rəhbər tutduğu şüarlar və devizlər imam Xomeyninin (r.ə) və İslam İnqilabının irəli sürdüyü şüar və devizlərlə üst-üstə düşür. Bu, olduqca dəyərli bir faktdır. Heç kəs bunu göz ardına ala bilməz. İnqilaba qəlbən bağlı olan hər bir kəs bunun qədir-qiymətini bilir. Ölkənin inkişaf və yüksəlişinin İslam İnqilabının bələdçiliyi və inqilabın istiqamətləndirməsi ilə reallaşacağına inananlar bunun qədrini bilməlidirlər. Bu dövlətdə ədalətsevərlik prinsipi irəli çəkilərək qabardılmışdır. “Ədalət” şüarı tam ciddi surətdə hökumət nümayəndələrinin, vəzifəli şəxslərin əhval-ruhiyyəsinə, dövlətin həyata keçirdiyi proqramların mahiyyətinə sirayət etdi.

   Ölkə prezidenti və hökumət nümayəndələri ilə görüş (02.06.1387)

  • Antiimperializm
  • Milli şərəf və heysiyyəti uca tutmaq
  • Düşmənlərin zorakılığı və yersiz tələbkarlığı qarşısında müqavimət göstərmək
  • Sekularizm təmayüllərinin nüfuzunun qarşısını almaq
  • Dəyişikliklər etmək əzmi
  • Dünya arenasındakı hegemon qüvvələrə qarşı mübarizədə hücuma keçmək əzmi
  • Xalqa yaxın olmaq əhval-ruhiyyəsi
  • Sadə həyat tərzi keçirmək
  • Qanunlara riayət etmək
  • Tabeçiliyində olan kollektivə nəzarət
  • Digər hakimiyyət orqanları ilə əməkdaşlıq
  • Hakimiyyət nümayəndələrinin görkəmli şəxslər və ziyalılarla həmkarlıq etməsi
  • Mədəniyyətə diqqət göstərmək
  • Tənqidlərə qarşı diqqətli olmaq
  • “Tərəqqi və ədalət” şüarı
  • Prinsipial dövlət
  • Çoxsaylı problemləri olan ucqar məntəqələrə yardım
  • İslami dəyərlərə qəlbən bağlı olmaq
  • Sözün əsl mənasında gərgin əmək və səy göstərmək
  • Dini rəhbər tutaraq mövqe seçmək və inqilabi dəyərləri uca tutmaq
  • Ən çox sevilən dövlət
  • İqtisadi sferada müsbət istiqamətli işlərin görülməsi
700 /