Ali Məqamlı Rəhbərin informasiya bloku
Oxu / Yüklə:

Rəhbərin çağırışı

 • İmam Xomeyni (r.ə)
 • Həcc
 • Fələstin
 • İctimai azadlıq
 • Qadınlar
 • İslam dövlətinin xüsusiyyətləri
  • Əməlisaleh
  • Vicdanlı təbliğat
  • Həqiqi kimlik və əsl ləyaqət
  • Xalqa xidmət işində ciddilik və məsuliyyət
  • Şüar və deviz
  • Antiimperializm
  • Milli şərəf və heysiyyəti uca tutmaq
  • Düşmənlərin zorakılığı və yersiz tələbkarlığı qarşısında müqavimət göstərmək
  • Sekularizm təmayüllərinin nüfuzunun qarşısını almaq
  • Dəyişikliklər etmək əzmi
  • Dünya arenasındakı hegemon qüvvələrə qarşı mübarizədə hücuma keçmək əzmi
  • Xalqa yaxın olmaq əhval-ruhiyyəsi
  • Sadə həyat tərzi keçirmək
  • Qanunlara riayət etmək
  • Tabeçiliyində olan kollektivə nəzarət
  • Digər hakimiyyət orqanları ilə əməkdaşlıq
  • Hakimiyyət nümayəndələrinin görkəmli şəxslər və ziyalılarla həmkarlıq etməsi
  • Mədəniyyətə diqqət göstərmək
  • Tənqidlərə qarşı diqqətli olmaq
  • “Tərəqqi və ədalət” şüarı
  • Prinsipial dövlət
  • Çoxsaylı problemləri olan ucqar məntəqələrə yardım
  • İslami dəyərlərə qəlbən bağlı olmaq
  • Sözün əsl mənasında gərgin əmək və səy göstərmək
  • Dini rəhbər tutaraq mövqe seçmək və inqilabi dəyərləri uca tutmaq
  • Ən çox sevilən dövlət
  • İqtisadi sferada müsbət istiqamətli işlərin görülməsi
   Çap versiyası  ;  PDF

   İqtisadi sferada müsbət istiqamətli işlərin görülməsi

   Digər bir mühüm məqam isə iqtisadi sferada görülmüş müsbət istiqamətli işlərdir. İqtisadi istiqamətlərin tədbirlərin mahiyyətini və faydalarını camaat üçün düzgün formada aydınlaşdırın ki, həmin işlərin, həqiqətən də, görüldüyü məlum olsun. Əlbəttə, biz dəfələrlə qeyd etmişik ki, kamera arxasına, mikrofonların önünə keçərək çıxış etmək kifayət deyil. Konkret məsələlərin şərh edilməsi üçün onların xalqa planlı şəkildə və mütəxəssis təqdimatında çatdırılmasına böyük ehtiyac var.

   Ölkə prezidenti və hökumət nümayəndələri ilə görüş (06.06.1385)     
700 /