Ali Məqamlı Rəhbərin informasiya bloku
Oxu / Yüklə:

Rəhbərin çağırışı

 • İmam Xomeyni (r.ə)
 • Həcc
 • Fələstin
 • İctimai azadlıq
 • Qadınlar
 • İslam dövlətinin xüsusiyyətləri
  • Əməlisaleh
  • Vicdanlı təbliğat
  • Həqiqi kimlik və əsl ləyaqət
  • Xalqa xidmət işində ciddilik və məsuliyyət
  • Şüar və deviz
  • Antiimperializm
  • Milli şərəf və heysiyyəti uca tutmaq
  • Düşmənlərin zorakılığı və yersiz tələbkarlığı qarşısında müqavimət göstərmək
  • Sekularizm təmayüllərinin nüfuzunun qarşısını almaq
  • Dəyişikliklər etmək əzmi
  • Dünya arenasındakı hegemon qüvvələrə qarşı mübarizədə hücuma keçmək əzmi
  • Xalqa yaxın olmaq əhval-ruhiyyəsi
  • Sadə həyat tərzi keçirmək
  • Qanunlara riayət etmək
  • Tabeçiliyində olan kollektivə nəzarət
  • Digər hakimiyyət orqanları ilə əməkdaşlıq
  • Hakimiyyət nümayəndələrinin görkəmli şəxslər və ziyalılarla həmkarlıq etməsi
  • Mədəniyyətə diqqət göstərmək
  • Tənqidlərə qarşı diqqətli olmaq
  • “Tərəqqi və ədalət” şüarı
  • Prinsipial dövlət
   • Prinsipial dövlət
   • Fəsada qarşı çıxmaq
   • Din, şəriət baxımından bəyənilən və qanuni sayılan fəaliyyət
   • Fəsadla mübarizə aparmaq
   • Fəsadla mübarizədə qətiyyət və ciddilik
   • İslam dinini uca tutmaq
   • Sadə həyat tərzi keçirmək və xalqa yaxın olmaq
   • Təvazökarlıq və eqoizm girdabında batıb qalmamaq
   • İsrafçılıqdan, sağa-sola pul xərcləməkdən çəkinmək
   • Məntiqli və tədbirli olmaq, müdrik qərarlar qəbul etmək və düşünülmüş addımlar atmaq
   • Məsuliyyətli olmaq və cavabdehlik daşımaq
   • Elmə və elmi tərəqqiyə can atmaq
   • Genişqəlblilik və əleyhdarlarına qarşı dözümlülük
   • Nəfsin istəklərinə uymaqdan çəkinmək
   • Layiqli şəkildə rəhbərlik etmək
   • Allahla, Quranla ünsiyyətdə olmaq, daim Tanrıdan kömək ummaq
  • Çoxsaylı problemləri olan ucqar məntəqələrə yardım
  • İslami dəyərlərə qəlbən bağlı olmaq
  • Sözün əsl mənasında gərgin əmək və səy göstərmək
  • Dini rəhbər tutaraq mövqe seçmək və inqilabi dəyərləri uca tutmaq
  • Ən çox sevilən dövlət
  • İqtisadi sferada müsbət istiqamətli işlərin görülməsi
700 /