Ali Məqamlı Rəhbərin informasiya bloku
Oxu / Yüklə:

Rəhbərin çağırışı

 • İmam Xomeyni (r.ə)
 • Həcc
 • Fələstin
 • İctimai azadlıq
 • Qadınlar
 • İslam dövlətinin xüsusiyyətləri
  • Əməlisaleh
  • Vicdanlı təbliğat
  • Həqiqi kimlik və əsl ləyaqət
  • Xalqa xidmət işində ciddilik və məsuliyyət
  • Şüar və deviz
  • Antiimperializm
  • Milli şərəf və heysiyyəti uca tutmaq
  • Düşmənlərin zorakılığı və yersiz tələbkarlığı qarşısında müqavimət göstərmək
  • Sekularizm təmayüllərinin nüfuzunun qarşısını almaq
  • Dəyişikliklər etmək əzmi
   Çap versiyası  ;  PDF

   Dəyişikliklər etmək əzmi

   Dəyişikliklər etmək əzmi; bu, dövlətin mənəvi əhval-ruhiyyəsində dəyişikliklər etməkdə cürətli olmaq və qətiyyətli addımlar atmaq əzmindən ibarətdir. Mən atılan bu addımlardan hamısının yüz faiz düzgün olduğunu demək istəmirəm. Xeyr! Müəyyən məqamlarda yanlışlıqlara yol verilməsi mümkündür. Lakin insanın çətinliklər qarşısında cəsarət hissinə malik olmasının, problemləri aradan qaldırmaq üçün konkret addımlar atmaq qərarına gələ bilməsinin özü də olduqca dəyərli bir amildir ki, xoşbəxtlikdən, bu dövlətdə var.

   Fəsada, şərə qarşı çıxmaq cürəti; fəsadla mübarizə aparmaq olduqca çətin bir işdir. Bir zaman mən belə fikir söyləmişdim ki, bu yeddibaşlı fəsad əjdahasını belə asanlıqla qılıncdan keçirmək mümkün olmayacaq. Çox çətin bir işdir! Desəm ki, hazırda o şər əjdaha artıq qılıncdan keçirilib, xeyr, belə deyil! İndi də onun axırına çıxmaq mümkün olmayıb. Lakin artıq onunla mübarizə aparmaq əzmi vardır. Toplumu təşkil edən elementlərin özləri şər və fəsada bulaşmış olmasalar, təbii ki, onlarda cəsarət hissi, mübarizə əzmi daha da çox olar. Bundan əvvəlki toplumların əksəriyyəti də, həqiqətən, saf olmuşlar, yəni fəsada və şərə bulaşmamışlar. İntəhası, şərlə, fəsadla mübarizə aparmaq əzmi çox yüksək, imtiyazlı bir xüsusiyyətdir və həmin xüsusiyyət də sizdə var.

   Ölkə başçısı və hökumət nümayəndələri ilə görüş (02. 06. 1387)

  • Dünya arenasındakı hegemon qüvvələrə qarşı mübarizədə hücuma keçmək əzmi
  • Xalqa yaxın olmaq əhval-ruhiyyəsi
  • Sadə həyat tərzi keçirmək
  • Qanunlara riayət etmək
  • Tabeçiliyində olan kollektivə nəzarət
  • Digər hakimiyyət orqanları ilə əməkdaşlıq
  • Hakimiyyət nümayəndələrinin görkəmli şəxslər və ziyalılarla həmkarlıq etməsi
  • Mədəniyyətə diqqət göstərmək
  • Tənqidlərə qarşı diqqətli olmaq
  • “Tərəqqi və ədalət” şüarı
  • Prinsipial dövlət
  • Çoxsaylı problemləri olan ucqar məntəqələrə yardım
  • İslami dəyərlərə qəlbən bağlı olmaq
  • Sözün əsl mənasında gərgin əmək və səy göstərmək
  • Dini rəhbər tutaraq mövqe seçmək və inqilabi dəyərləri uca tutmaq
  • Ən çox sevilən dövlət
  • İqtisadi sferada müsbət istiqamətli işlərin görülməsi
700 /