Ali Məqamlı Rəhbərin informasiya bloku
Oxu / Yüklə:

Rəhbərin çağırışı

 • İmam Xomeyni (r.ə)
 • Həcc
 • Fələstin
 • İctimai azadlıq
 • Qadınlar
 • İslam dövlətinin xüsusiyyətləri
  • Əməlisaleh
  • Vicdanlı təbliğat
  • Həqiqi kimlik və əsl ləyaqət
  • Xalqa xidmət işində ciddilik və məsuliyyət
  • Şüar və deviz
  • Antiimperializm
  • Milli şərəf və heysiyyəti uca tutmaq
  • Düşmənlərin zorakılığı və yersiz tələbkarlığı qarşısında müqavimət göstərmək
  • Sekularizm təmayüllərinin nüfuzunun qarşısını almaq
  • Dəyişikliklər etmək əzmi
  • Dünya arenasındakı hegemon qüvvələrə qarşı mübarizədə hücuma keçmək əzmi
  • Xalqa yaxın olmaq əhval-ruhiyyəsi
  • Sadə həyat tərzi keçirmək
  • Qanunlara riayət etmək
  • Tabeçiliyində olan kollektivə nəzarət
   Çap versiyası  ;  PDF

   Tabeçiliyində olan kollektivə nəzarət

   Tabeçiliyində olan kollektivə nəzarət etmək də olduqca mühümdür. Mən təkid və israrla qeyd etmək istəyirəm ki, sizlər, əziz dostlar ‒ öhdəsinə böyük məsuliyyət düşən yüksək rəhbər işçilər rəhbərlik etdiyiniz orqanlarda çalışan kollektivə nəzarət işinə olduqca böyük əhəmiyyət verəsiniz. Sizin öz səlahiyyət dairənizdəki kollektivin işinə olan daim diqqətli, tələbkar, tükü-tükdən seçən nəzarətiniz görülən işin düzgün istiqamətdə getməsinə və inkişafa zəmanət verə bilər. Siz öz işinizdə azacıq səhlənkarlıq göstərib, hansısa sahəni diqqətdən kənarda saxlasanız, həmin sahədə intizamsızlıq, özbaşınalıq əmələ gələ bilər. İnsanların çalışdığı kollektiv avtomatik çalışan hansısa bir dəzgah deyil ki, bircə düyməyə basmaqla öz-özünə işə başlasın. İnsan kollektivi dürüst və yanlış olan müxtəlif niyyətlərin, fikirlərin, rəylərin, zövqlərin və nəfsani istəklərin toplumudur. Beləliklə, siz düşünüb-daşınaraq nəyi isə qərara aldıqda və öz rəhbərlik etdiyiniz orqanda həmin qərarı icra etmək fikrinə gəldikdə, ola bilər ki, sizin qərarınızın qarşısında hansısa məqamda həmin növbənöv istək, fikir, zövq və niyyətlərdən ibarət olan maneələr əngəl olsun. Bu eynilə qarşısına böyük bir daş çıxan axar suya bənzəyir. Zəif bir su şırımı kiçik bir daşla da üzləşdikdə geri qayıdır. Beləliklə, işinizdə qarşılaşdığınız həmin maneəni aradan qaldırmalısınız. Bu isə yalnız ciddi nəzarətlə mümkündür. Nəzarət olduqca mühümdür. 

   Ölkə başçısı və hökumət nümayəndələri ilə görüş (02.06.1387)

  • Digər hakimiyyət orqanları ilə əməkdaşlıq
  • Hakimiyyət nümayəndələrinin görkəmli şəxslər və ziyalılarla həmkarlıq etməsi
  • Mədəniyyətə diqqət göstərmək
  • Tənqidlərə qarşı diqqətli olmaq
  • “Tərəqqi və ədalət” şüarı
  • Prinsipial dövlət
  • Çoxsaylı problemləri olan ucqar məntəqələrə yardım
  • İslami dəyərlərə qəlbən bağlı olmaq
  • Sözün əsl mənasında gərgin əmək və səy göstərmək
  • Dini rəhbər tutaraq mövqe seçmək və inqilabi dəyərləri uca tutmaq
  • Ən çox sevilən dövlət
  • İqtisadi sferada müsbət istiqamətli işlərin görülməsi
700 /