Ali Məqamlı Rəhbərin informasiya bloku
Oxu / Yüklə:

Rəhbərin çağırışı

 • İmam Xomeyni (r.ə)
 • Həcc
 • Fələstin
 • İctimai azadlıq
 • Qadınlar
 • İslam dövlətinin xüsusiyyətləri
  • Əməlisaleh
  • Vicdanlı təbliğat
  • Həqiqi kimlik və əsl ləyaqət
  • Xalqa xidmət işində ciddilik və məsuliyyət
  • Şüar və deviz
  • Antiimperializm
  • Milli şərəf və heysiyyəti uca tutmaq
  • Düşmənlərin zorakılığı və yersiz tələbkarlığı qarşısında müqavimət göstərmək
  • Sekularizm təmayüllərinin nüfuzunun qarşısını almaq
  • Dəyişikliklər etmək əzmi
  • Dünya arenasındakı hegemon qüvvələrə qarşı mübarizədə hücuma keçmək əzmi
  • Xalqa yaxın olmaq əhval-ruhiyyəsi
  • Sadə həyat tərzi keçirmək
  • Qanunlara riayət etmək
  • Tabeçiliyində olan kollektivə nəzarət
  • Digər hakimiyyət orqanları ilə əməkdaşlıq
  • Hakimiyyət nümayəndələrinin görkəmli şəxslər və ziyalılarla həmkarlıq etməsi
  • Mədəniyyətə diqqət göstərmək
   Çap versiyası  ;  PDF

   Mədəniyyətə diqqət göstərmək

   Daha bir önəmli və olduqca mühüm olan məsələ məhz mədəniyyət məsələsidir. Razıyam, şübhəsiz ki, müəyyən işlər görülmüşdür. Verilən hesabatlarda buna işarə olundu. Mən özüm də bu sahədə görülən bir çox tədbirlərdən şəxsən xəbərdaram. Lakin buna baxmayaraq mədəniyyət mühüm bir problem olaraq qalır. Dəfələrlə qeyd etdiyimiz kimi, bu, insanın tənəffüs etdiyi havaya bənzəyir. Böyüklər, kiçiklər, aşağı, yaxud yuxarı ‒ müxtəlif təbəqələrin nümayəndələri, vəzifəli, yaxud vəzifəsi olmayan şəxslər ‒ hamı eyni hava ilə nəfəs alır. Bu havanı, bu atmosferi hər cür çirkinliklərdən təmizləməyə çalışın ki, hamı sağlam atmosferdə tənəffüs edə bilsin.    

   Ölkə başçısı və hökumət nümayəndələri ilə görüş (02.06.1387)

  • Tənqidlərə qarşı diqqətli olmaq
  • “Tərəqqi və ədalət” şüarı
  • Prinsipial dövlət
  • Çoxsaylı problemləri olan ucqar məntəqələrə yardım
  • İslami dəyərlərə qəlbən bağlı olmaq
  • Sözün əsl mənasında gərgin əmək və səy göstərmək
  • Dini rəhbər tutaraq mövqe seçmək və inqilabi dəyərləri uca tutmaq
  • Ən çox sevilən dövlət
  • İqtisadi sferada müsbət istiqamətli işlərin görülməsi
700 /