Ali Məqamlı Rəhbərin informasiya bloku
Oxu / Yüklə:

Rəhbərin çağırışı

 • İmam Xomeyni (r.ə)
 • Həcc
 • Fələstin
 • İctimai azadlıq
 • Qadınlar
 • İslam dövlətinin xüsusiyyətləri
  • Əməlisaleh
  • Vicdanlı təbliğat
  • Həqiqi kimlik və əsl ləyaqət
  • Xalqa xidmət işində ciddilik və məsuliyyət
  • Şüar və deviz
  • Antiimperializm
  • Milli şərəf və heysiyyəti uca tutmaq
  • Düşmənlərin zorakılığı və yersiz tələbkarlığı qarşısında müqavimət göstərmək
  • Sekularizm təmayüllərinin nüfuzunun qarşısını almaq
  • Dəyişikliklər etmək əzmi
  • Dünya arenasındakı hegemon qüvvələrə qarşı mübarizədə hücuma keçmək əzmi
  • Xalqa yaxın olmaq əhval-ruhiyyəsi
  • Sadə həyat tərzi keçirmək
  • Qanunlara riayət etmək
  • Tabeçiliyində olan kollektivə nəzarət
  • Digər hakimiyyət orqanları ilə əməkdaşlıq
  • Hakimiyyət nümayəndələrinin görkəmli şəxslər və ziyalılarla həmkarlıq etməsi
  • Mədəniyyətə diqqət göstərmək
  • Tənqidlərə qarşı diqqətli olmaq
  • “Tərəqqi və ədalət” şüarı
  • Prinsipial dövlət
  • Çoxsaylı problemləri olan ucqar məntəqələrə yardım
  • İslami dəyərlərə qəlbən bağlı olmaq
   Çap versiyası  ;  PDF

   İslami dəyərlərə qəlbən bağlı olmaq

   Xoşbəxtlikdən, hakimiyyətdə də xalqyönlü və dini dəyərlərə qiymət verən bir dövlət aparatıdır. Şəxsən respublika prezidenti xalqa yaxın davranış və xarakteri, sadə, dəb-dəbəsiz həyat tərzi, İslami dəyərlərə mükəmməl bağlılığı, cəsarət və özünəinamla iş başındadır. Ayrı-ayrı hökumət nümayəndələri və ölkə prezidentinin özü “xalqa xidmət” şüarını rəhbər tutaraq gərgin fəaliyyət göstərməkdədirlər, həm ölkə, həm də beynəlxalq miqyasda qətiyyətli addımlar atmaqda təşəbbüsü öz əllərinə almışlar. Bu gün beynəlxalq arenadakı vəziyyət artıq başqa cürdür və ölkəmizin rəsmiləri beynəlxalq siyasətçilərin, siyasi ssenaristlərin sözlərinin arxasınca qaçmaq məcburiyyətində deyillər. Xeyr! Qətiyyətli addımlar atmaq üçün təşəbbüs artıq bizim ölkə rəsmilərimizin öz əlindədir. Hökumət nümayəndələrinin özünəinamının, imanının və Allaha arxalanmasının özünəməxsus təsiri var və bu gün, Allaha şükürlər olsun ki, bu, bizim ölkəmizdə müşahidə olunur. Respublika prezidenti işgüzar, təşəbbüskar, xalqa ləyaqətlə xidmət edən, qətiyyətli addımlar atmağı bacaran, yorulmaq bilməyən bir insandır. Məhz bu, ölkəmizin gələcək perspektivlərini daha da artırır. Bu gün ölkəmizdəki siyasi vəziyyət bu cürdür: mövcud dövlət quruluşu sabit, xalqımız imanlıdır, gənclərimiz ölkədədi ictimai-siyasi vəziyyətlə yaxından maraqlanır, hadisələrdə böyük enerji və həyəcanla yaxından iştirak edirlər. Həmçinin hakimiyyət nümayəndələri və məsul şəxslər də öz işinə can yandıraraq böyük maraq göstərirlər, cəsarətlidirlər və qətiyyətli addımlar atmaq iqtidarındadırlar. Dövlətin müxtəlif meyarları sırasında hər yerdə inkişaf və yüksəlişin müşahidə olunması da nəzərdə tutulur.

   Gərmsar əhalisi ilə görüşdə söylənilmiş bəyanat(21.08.1385)  
  • Sözün əsl mənasında gərgin əmək və səy göstərmək
  • Dini rəhbər tutaraq mövqe seçmək və inqilabi dəyərləri uca tutmaq
  • Ən çox sevilən dövlət
  • İqtisadi sferada müsbət istiqamətli işlərin görülməsi
700 /