Ali Məqamlı Rəhbərin informasiya bloku
Oxu / Yüklə:

Rəhbərin çağırışı

 • İmam Xomeyni (r.ə)
 • Həcc
 • Fələstin
 • İctimai azadlıq
 • Qadınlar
 • İslam dövlətinin xüsusiyyətləri
  • Əməlisaleh
  • Vicdanlı təbliğat
  • Həqiqi kimlik və əsl ləyaqət
  • Xalqa xidmət işində ciddilik və məsuliyyət
  • Şüar və deviz
  • Antiimperializm
  • Milli şərəf və heysiyyəti uca tutmaq
  • Düşmənlərin zorakılığı və yersiz tələbkarlığı qarşısında müqavimət göstərmək
  • Sekularizm təmayüllərinin nüfuzunun qarşısını almaq
  • Dəyişikliklər etmək əzmi
  • Dünya arenasındakı hegemon qüvvələrə qarşı mübarizədə hücuma keçmək əzmi
   Çap versiyası  ;  PDF

   Dünya arenasındakı hegemon qüvvələrə qarşı mübarizədə hücuma keçmək əzmi

   Dünyadakı “qoluzorlular”la mübarizədə hücum əzmi; ola bilər ki, dünyada hegemonluq edənlər bizi hansısa bir işi görməkdə günahlandırsınlar, biz də öz növbəmizdə and-aman edib bunu təkzib edək. Lakin bəzən həmin hegemon qüvvələrin bizim üstümüzə zorakı şəkildə hücumlar etdiyinin də şahidi ola bilərik. Belə bir situasiyada ən yaxşı müdafiə tədbiri hücuma keçməkdir. Beynəlxalq arenadakı “qoluzorlular”ın saysız-hesabsız zəif nöqtələri var: onlar çoxlu cinayətlər, fitnə-fəsad törədir, insan haqlarını tapdalayır, xalqların hüquqlarına təcavüz edir, insanları ayaqları altına salıb əzir ‒ bir sözlə, bütün çirkin işləri görürlər. Axı belələrinin hamıdan nə isə bir umacağı var! Biz heç də beynəlxalq siyasi hücumların qarşısında cavab axtarmalı deyilik. Bir vaxt ‒ əvvəlki illərdə mənə tez-tez belə bir sual verirdilər: “Siz filan sözün cavabında nə deyə bilərsiniz?” Mən deyirdim: “Biz heç bir sözü cavablandırmaq niyyətində deyilik. Biz konkret məsələlərdə iddialıyıq və öz iddiamızı irəli sürürük. Qadınlarla bağlı məsələdə iddialıyıq; insan haqları məsələsində iddialıyıq; təməl insan hüquqları məsələsində iddialıyıq. Biz bütün bu məsələlərlə bağlı öz fikrimizi, öz mövqeyimizi iddia edirik. Biz cavabdeh qismində çıxış etmirik. Nə üçün onlar suallar verərək kimi isə həmin sualları cavablandırmaq məcburiyyəti qarşısında qoymalıdırlar? Onların suallar verərək öz iddialarını irəli sürməsi yersizdir. Məhz belə bir əhval-ruhiyyədə olmaq çox yaxşıdır. İnqilabi əhval-ruhiyyə məhz budur! Həqiqəti aşkara çıxarıb aydınlaşdıran da, bax budur!”

   Ölkə başçısı və hökumət nümayəndələri ilə görüş (02. 06. 1387)

  • Xalqa yaxın olmaq əhval-ruhiyyəsi
  • Sadə həyat tərzi keçirmək
  • Qanunlara riayət etmək
  • Tabeçiliyində olan kollektivə nəzarət
  • Digər hakimiyyət orqanları ilə əməkdaşlıq
  • Hakimiyyət nümayəndələrinin görkəmli şəxslər və ziyalılarla həmkarlıq etməsi
  • Mədəniyyətə diqqət göstərmək
  • Tənqidlərə qarşı diqqətli olmaq
  • “Tərəqqi və ədalət” şüarı
  • Prinsipial dövlət
  • Çoxsaylı problemləri olan ucqar məntəqələrə yardım
  • İslami dəyərlərə qəlbən bağlı olmaq
  • Sözün əsl mənasında gərgin əmək və səy göstərmək
  • Dini rəhbər tutaraq mövqe seçmək və inqilabi dəyərləri uca tutmaq
  • Ən çox sevilən dövlət
  • İqtisadi sferada müsbət istiqamətli işlərin görülməsi
700 /