Ali Məqamlı Rəhbərin informasiya bloku
Oxu / Yüklə:

ŞƏRİ SUALLARA CAVABLAR

 • TƏQLİD MƏSƏLƏLƏRİ
 • Təharətin hökmləri
 • Namazın hökmləri
 • Orucun hökmləri
 • Xümsün hökmləri
 • Cihad
 • Əmr bil-məruf (yaxşı işlərə dəvət) və nəhy ənil-munkər (pis işlərdən çəkindirmə)
 • Haram qazanclar
 • Şahmat və qumar alətləri
 • Musiqi və ğina
 • Rəqs
 • Əl çalmaq
 • Naməhrəmin videogörüntüsü və fotoşəkli
 • Peyk antena
 • Teatr və kinofilm
 • Rəssamlıq və heykəltəraşlıq
 • Sehr etmək, fokus göstərmək, ruhları və cinləri çağırmaq
 • Hipnotizm
 • Bəxt oyunları (lotoreya)
 • Rüşvət
 • Tibbə aid məsələlər
 • Elm öyrənmək və öyrətməyin qaydaları
 • Müəllif hüquqları
 • Qeyri-müsəlman ilə ticarət
 • Zalım dövlətdə hansısa bir peşədə işləmək
 • Şöhrət geyimi və geyimin hökmləri
 • Qərb mədəniyyətini təqlid etmək
 • Casusluq, xəbərçilik, sirri ifşa etmək
 • Tütün məmulatları və narkotik maddələrin istifadəsi
 • Günah məclisində iştirak etmək
 • Dua yazmaq və istixarə etmək
 • İhtikar və israf
 • Alğı-satqı və müamilənin ehkamı
  • Əqdin şərtləri
  • Alıcı və satıcının şərtləri
   Çap versiyası  ;  PDF
    
   Alıcı və satıcının şərtləri
    
   Sual 1475: Əgər bir şəxs dövlət tərəfindən və ya şəri-hakimin hökmü ilə öz torpağını və ev əşyalarını satmağa vadar edilərsə, bunu bilən başqa bir şəxs sözügedən əşyaları ondan ala bilərmi?
   Cavab: Əgər bu şəxsin öz torpağını və ev əşyalarını satmağa vadar edilməsi haqlı olarsa və bu iş şəri baxımdan səlahiyyətli şəxs tərəfindən həyata keçirilərsə, başqalarının sözügedən əşyaları ondan almalarının maneəsi yoxdur. Əks təqdirdə, müamilənin düzgünlüyü bu şəxsin sonradan müamiləyə icazə verməsi ilə şərtlənir.
    
   Sual 1476: Zeyd öz mülkünü Əmrə satır və pulunu alır. Sonra Əmr həmin mülkü Xalidə satır və pulunu alıb öz xərclərinə sərf edir. Bundan sonra Zeydin əmlakının müsadirə olunmasına dair hökm çıxarılır. Bu hökm Zeydin qabaqcadan satdığı mülkə də şamil olurmu və bu mülkün satışının düzgün olmadığı aşkar olurmu?
   Cavab: Əgər məlum olsa ki, müamilə zamanı satıcının əmlakının müsadirə olunmasına dair şəri-hakimin hökmü var imiş və onun həmin mülkü satmağa haqqı yox imiş, yaxud bu mülk onun əlində və istifadəsində olsa da onun sahibi deyilmiş, əksinə, satılan şey şəri-hakimin müsadirə edəcəyi şeylərdən imiş, müamilədən sonra çıxarılan müsadirə hökmü satılan həmin mülkə də şamil olur və hökm çıxarılmamışdan qabaq baş tutan müamilənin düzgün olmadığına hökm verilir. Əks təqdirdə, əmlakın müsadirəsi hökm çıxarılmamışdan qabaq baş tutan müamiləyə şamil olmur və düzgündür.
    
   Sual 1477: İctimai əlaqələrin mürəkkəbliyi, iqisadi və ictimai çətinliklər bəzən insanları ziyanlı və ədalətsiz, yaxud ən azı ürfdə qınanılan müamilələr etmək məcburiyyətində qoyur. “Məcburiyyət” şəri baxımdan müamilənin pozulmasına səbəb olurmu, yoxsa yox?
   Cavab: Məcburiyyət, razılıqla yanaşı olan alğı-satqının və ya başqa müamilələrin düzgünlüyünə və keçərliliyinə fiqh baxımından xələl gətirmir. Amma əxlaqi və insani baxımdan qarşı tərəf, çıxılmaz vəziyyətə düşən şəxs üçün yaranan vəziyyətdən sui-istifadə etməməlidir.

    

  • Füzuli müamilə
  • Əmlakdan istifadə etmək zəminində qəyyumlar
  • Malın və onun əvəzinin şərtləri
  • Müamilənin müxtəlif məsələləri
  • Müamiləni pozmaq ixtiyarının qisimləri və hökmləri
  • Satılan mala aid olan əşyalar
  • Malın təhvil verilməsi və pulunun ödənilməsi
  • Nağd və nisyə müamilə
  • Sələf müamiləsi
  • Qızıl, gümüş, pul alışı və satışı
  • Ticarətin müxtəlif məsələləri
 • Ribanın (sələm) hökmləri
 • Şuf`ə haqqı
 • İcarə
 • Zaminlik
 • Girov
 • Şəriklik
 • Hədiyyə
 • Borc
 • Sülh (Razılaşma)
 • Vəkillik və həvalə etmək
 • Sədəqə
 • Ariyə və əmanət
 • Vəsiyyət
 • Qəsb
 • Həcr və büluğun nişanələri
 • Müzaribə
 • Bankın hökmləri
 • Sığorta
 • Dövlət qanunları
 • Vəqf
 • Qəbiristanlığın hökmləri
700 /