สำนักผู้นำสูงสุดซัยยิด อาลี คาเมเนอี
ดาวน์โหลด:

เสียงเรียกร้องจากผู้นำ

 • เสรีภาพ
 • อิมามโคมัยนี
  • อิมามโคมัยนี ผู้ถือธงอิสลามอันบริสุทธิ์ของศาสดามุฮัมหมัด
   ปริ้นซ์  ;  PDF
   วันนี้ยังคงมีอิสลาม ที่เป็นปรปักษ์กับผู้กดขี่ขมเหง วันนี้ยังมีอิสลามที่พร้อมจะทำการพิพากษาผู้ปล้นสะดมและนำความโสมมมาสู่สังคม อิสลามเช่นนี้ ต้องเตรียมพร้อมที่จะรับมือต่อการเป็นศัตรูกับเหล่าชาติมหาอำนาจ เฉกเช่นอเมริกาและไซออนิสต์ นักล่าอาณานิคมโลก รวมทั้งผู้ปกครองที่ชั่วช้าทั้งหลายของโลกปัจจุบัน.
   วันที่เรายืนตามหลังอิมามโคมัยนี ผู้ซึ่งเชิดชูธงอิสลามอันบริสุทธ์ิ และประกาศอิสลามที่แท้จริงไว้ในวันนั้น เราทราบดีว่า ศัตรูจะเรียงรายประจัญหน้ากับเรา เหมือนที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วในยุคต้นของอิสลาม ในวันนั้นยะฮูดี, มุนาฟิกีน(พวกกลับกลอก), และกาฟิรีน(ผู้ปฏิเสธ) รวมทั้งมุชริกีน(ผู้ตั้งภาคี) ได้ทำการล้อมเมืองมะดีนะฮ์ของท่านศาสดา(ศ็อลฯ) และก่อสงคราม คอนดั้ก และอะห์ซาบขึ้น บรรดาผู้ศรัทธาที่แท้จริงต่างกล่าวว่า:((นี้คือสิ่งที่พระผู้เป็นเจ้าและศาสนทูตของเราได้สัญญาไว้)) มันไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่แต่อย่างใด พระเจ้าของเรา ศาสดาของเรา ได้แจ้งไว้แล้วว่า คนชั่ว คนเลวจะร่วมมือกันเพื่อต่อต้านเรา ดังนั้นเมื่อพวกเขาพบว่าสิ่งที่พระองค์แจ้งไว้คือสัจธรรม อีหม่าน(ความศรัทธา)ของพวกเขาจึงแข็งเกร่งขึ้น.

   ที่ใดก็ตามเมื่ออิสลามที่แท้จริง ปรากฏขึ้นท่ามกลางอำนาจที่สกปรกและการต่อต้านของผู้ปฏิเสธนั้น เราจะพบว่า บรรดาศรัทธาชนผู้มีจิตใจอันบริสุทธ์ และมีจิตวิญญาณอันสูงส่ง จะให้การสนับสนุนและพยายามปกป้องแนวทางนี้อย่างสุดความสามารถ, ทำไมประชาชนจำนวนหลายสิบล้านคนต้องมารายล้อมร่างอันบริสุทธ์ิของท่านอิมามโคมัยนี และต่างแสดงอาการเสียใจด้วยการทุบอกตนเองเยี่ยงนั้น? ทำไมประชาชาติหลายร้อยล้านคนทั่วโลกต่างต้องไว้ทุกข์ไว้อาลัยให้กับการเสียชีวิตของคนๆหนึ่ง? ความรักที่พวกเขามีต่ออิมามของเราสืบเนื่องมาจากสาเหตุใด ? คำตอบคือ :เพราะอิสลาม (  ผู้คนจึงรักอิมาม 
   ผู้แปล), ผู้ยิ่งใหญ่ท่านนี้ได้สอนเรา ทำให้เราเข้าใจ และเน้นย้ำเสมอว่า พระองค์จะทรงดึงดูดหัวใจทุกดวงให้สนใจต่อการปฏิวัติ, ต่อผู้นำและต่อประชาชาติอิหร่านเพียงเพราะ อิสลามอันบริสุทธิ์เท่านั้น.

   สิ่งที่ทำให้หัวใจและการก้าวเดินของพวกท่านมีพลัง จนสามารถผ่านหนทางอันยาวไกลมาได้จนถึงปัจจุบัน คืออิสลามอันบริสุทธ์ การปกป้องผู้ถูกกดขี่ และการไม่ร่วมมือกับพวกผู้กดขี่นั้นเอง อิสลามเช่นนี้ที่ดึงดูดและเป็นศูนย์รวมของหัวใจทั้งหลาย อิสลามเช่นนี้ ที่สร้างพลังอันยิ่งใหญ่ซึ่งไม่มีอำนาจใดสามารถทำลายได้ สิ่งนี้้คือรหัสลับที่แท้จริง ซึ่งเราทุกคนต้องทำความเข้าใจและย้ำเตือนตนเองอยู่ตลอดเวลา.

   ส่วนหนึ่งจากการปาฐกถาของผู้นำสูงสุด ในพิธีมอบสัตยาบัน( การให้บัยอัต )ของนักการศาสนาและข้าราชการ รวมทั้งประชาชนในแคว้น ฟารซ์ กัซวีน ตากิสถาน
   12/7/1989
  • ความหวังอันยิ่งใหญ่ของอิมามโคมัยนี
  • บทสรุปและบารอกัต(สิริมงคล)ที่ได้จากการเคลื่อนไหวของอิมามโคมัยนี
  • ผลงานอันยิ่งใหญ่ของอิมามโคมัยนี
  • รัฐอิสลามแห่งอิหร่าน, ศูนย์กลางการเคลื่อนไหวอันยิ่งใหญ่ของประชาชาติ
  • บะศีเราะห์(การรู้เท่าทัน)และความอดทนในการต่อสู้ คือที่มาของความสำเร็จของ
  • อิมามโคมัยนีคือครูแห่งการปฏิวัติ ((เราทำได้))
  • ทักษะและความโดดเด่นของท่านอิมามโคมัยนี
  • อิสรภาพและประชาธิปไตยควบคู่ไปกับจิตวิญญาณและจริยธรรมอันประเสริฐ
  • อิมามโคมัยนีกับการฟื้นฟูสัจธรรมที่ถูกหลงลืมของอิสลาม
  • ภาระหน้าที่ของเราต่อแนวทางของท่านอิมามโคมัยนี
  • การซื่อสัตย์ต่อท่านอิมามโคมัยนีและการเคลื่อนไหวในแนวทางของท่าน
  • พันธสัญญาที่เรามีต่อแนวทางของท่านอิมามโคมัยนี
  • บทเรียนของท่านอิมามโคมัยนีต่อประชาชาติ(อุมมัต) “เชื่อมสัมพันธ์ต่อ
  • ความจำเป็นในการไตร่ตรองและทบทวนจากบทเรียนต่างๆของท่าน
  • สถาบันการเมืองของอิมามโคมัยนี
 • ฮัจญ์
 • สถานะสตรีในสังคม
 • ปาเลสไตน์
700 /