สำนักผู้นำสูงสุดซัยยิด อาลี คาเมเนอี
ดาวน์โหลด:

เสียงเรียกร้องจากผู้นำ

 • เสรีภาพ
 • อิมามโคมัยนี
  • อิมามโคมัยนี ผู้ถือธงอิสลามอันบริสุทธิ์ของศาสดามุฮัมหมัด
  • ความหวังอันยิ่งใหญ่ของอิมามโคมัยนี
  • บทสรุปและบารอกัต(สิริมงคล)ที่ได้จากการเคลื่อนไหวของอิมามโคมัยนี
  • ผลงานอันยิ่งใหญ่ของอิมามโคมัยนี
  • รัฐอิสลามแห่งอิหร่าน, ศูนย์กลางการเคลื่อนไหวอันยิ่งใหญ่ของประชาชาติ
  • บะศีเราะห์(การรู้เท่าทัน)และความอดทนในการต่อสู้ คือที่มาของความสำเร็จของ
  • อิมามโคมัยนีคือครูแห่งการปฏิวัติ ((เราทำได้))
  • ทักษะและความโดดเด่นของท่านอิมามโคมัยนี
  • อิสรภาพและประชาธิปไตยควบคู่ไปกับจิตวิญญาณและจริยธรรมอันประเสริฐ
  • อิมามโคมัยนีกับการฟื้นฟูสัจธรรมที่ถูกหลงลืมของอิสลาม
  • ภาระหน้าที่ของเราต่อแนวทางของท่านอิมามโคมัยนี
  • การซื่อสัตย์ต่อท่านอิมามโคมัยนีและการเคลื่อนไหวในแนวทางของท่าน
   ปริ้นซ์  ;  PDF
   หากเรารักอิมามโคมัยนี ซึ่งก็เป็นเช่นนั้นไม่มีใครสงสัยในความรักที่ประชาชาติอิหร่านมีต่อท่านอิมาม ดังนั้นเราจะต้องรักษาแนวทางและอุดมการณ์ของท่านให้คงอยู่ไว้ และเจริญรอยตามแนวทางนี้ โดยไม่ต้องสร้างอุดมการณ์หรือเป้าหมายใหม่ๆให้กับตัวเอง เพราะอุดมการณ์และเป้าหมายของอิมามนั้นชัดเจนและสมบูรณ์อยู่แล้ว. 
   เมื่อพระองค์ทรงกำหนดให้บ่าวผู้ซอเเละห์ของพระองค์ มอบหมายภาระให้แก่ผู้อื่นในระหว่างทางของการทำงาน และทรงกำหนดให้เขากลับสู่ความเมตตาของพระองค์อย่างสงบ ดังนั้นเราจะไม่วางภาระหน้าที่อันนี้ไว้โดยไม่มีผู้แบกรับต่อ ทุกหน่วยงาน เล็กหรือใหญ่ ผู้บริหารในทุกๆภาคส่วน และทุกคนที่มีความรับผิดชอบ ต้องปฏิญาณตนว่า จะเจริญรอยตามแนวทางของอิมามโคมัยนีและเดินไปยังเป้าหมายที่อิมามโคมัยนีได้วางไว้ หากเป็นเช่นนี้ ความรักและความซื่อสัตย์ของเราที่มีต่ออิมามจึงจะเป็นสัจจริง แต่หากไม่ หมายถึงเราเดินตามแนวทางอื่น การร่ำให้และการทุบอกเพื่อแสดงการไว้อาลัยของเราต่อการจากไปของท่านก็ไร้ค่า ความรักความเคารพที่กล่าวขึ้น มันเป็นได้แค่เพียงลมปากเท่านัั้น ความซื่อสัตย์ของเราต่ออิมามโคมัยนีหมายถึง การเจริญรอยตามแนวทางและอุดมการณ์ของท่านอิมามอย่างมั่นคง.

   ส่วนหนึ่งจากการปาฐกถาของท่านผู้นำสูงสุดในพิธีมอบสัตยาบันของบรรดาผู้บังคับบัญชาและสมาชิกหน่วยงานการปฏิวัติอิสลาม
   8/6/1989

  • พันธสัญญาที่เรามีต่อแนวทางของท่านอิมามโคมัยนี
  • บทเรียนของท่านอิมามโคมัยนีต่อประชาชาติ(อุมมัต) “เชื่อมสัมพันธ์ต่อ
  • ความจำเป็นในการไตร่ตรองและทบทวนจากบทเรียนต่างๆของท่าน
  • สถาบันการเมืองของอิมามโคมัยนี
 • ฮัจญ์
 • สถานะสตรีในสังคม
 • ปาเลสไตน์
700 /